Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються

13.02.2023 1756

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються

Проект рішення

Додаток

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються

 КП «Служба муніципального управління» ДМР»

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Служба муніципального управління» ДМР».

Проект рішення «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Служба муніципального управління» ДМР», підготовлений з метою приведення у відповідність тарифів/вартості на ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов. Необхідність затвердження вартості на ритуальні послуги зумовлена вимогами Закону України «Про поховання та похоронну справу», захисту споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг для отримання можливості здійснення поховання померлих громадян.

Цей аналіз підготовлений з метою визначення впливу, який справлятиме рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Служба муніципального управління» ДМР», а також обгрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

1.Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного
регулювання господарських відносин

Рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 20.04.2021 №125 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Служба муніципального управління» ДМР», були прийняті тарифи на послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та тарифи на інші послуги, що не  входять до необхідного мінімального переліку.

Згідно ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг повинна встановлюватись виконавчим органом місцевої ради у відповідності з «Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 194 із змінами та доповненнями (далі Єдина методика).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів місцевих рад належить встановлення у порядку і в межах, встановлених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг.

Прийняття запропонованого рішення необхідне для забезпечення вільної конкуренції на ринку та приведення у відповідність з чинним законодавством вартості ритуальних послуг, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Метою державного регулювання тарифів/вартості на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури тарифів/вартості для населення підвідомчої території, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг.

2.Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при наданні мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг міста Дрогобич.

Метою розробки та впровадження даного проекту регуляторного акту є:

  • забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури тарифів для населення підвідомчої території, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг;
  • забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування тарифів/вартості на ритуальні послуги;
  • забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування тарифів/вартості;
  • відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при прийнятті тарифів/вартості на ритуальні послуги.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
встановлених цілей

 

Альтернативи Переваги Недоліки
Залишення усього без змін Відсутні Збиткова діяльність КП«Служба муніципального управління»ДМР у зв’язку зі збільшенням витрат по виконанню вищевказаних послуг та недотримання законодавчих вимог по перерахунку тарифів
Обраний спосіб

регулювання

Впорядкування системи тарифів на ритуальні послуги зурахуванням фактичних витрат КП “УККП” Збільшення тарифів на ритуальні послуги
За допомогою ринкових механізмів Відсутні Відсутні

 

4.Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Служба муніципального управління» ДМР».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: встановлення тарифиів на ритуальні послуги відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та тарифи на інші послуги, що не  входять до необхідного мінімального переліку, які надає КП «Служба муніципального управління» ДМР.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акту

 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується встановити визначену вартість ритуальних послуг з метою дотримання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» враховуючи економічно обґрунтовані витрати підприємства.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

 

Прийняття даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи ритуальні послуги з поховання на економічно обґрунтованому рівні, що створить необхідні умови для надання цих послуг споживачам міста у повному обсязі, та дозволить підприємству відшкодовувати фактичні витрати за надані послуги.

Сфера впливу     Вигоди Втрати
Підприємство Беззбиткова діяльність КП «Служба муніципального управління» ДМР Відсутні
Населення Покращення якості

надання ритуальних

послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

Збільшення тарифів на ритуальні послуги

 

Органи місцевого самоврядування Дотримання норм

чинного законодавства.

Контроль за тарифами на ритуальні послуги.

Відсутні

 

7.Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Термін дії рішення виконкому міської ради не обмежено. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

– рівень рентабельності;

– рівень покриття витрат, пов’язаних з наданням ритуальних послуг та виготовленням і реалізацією предметів ритуальної належності.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту

Методи одержання результатів відстеження:

– статистична звітність суб’єкту господарювання;

– нормативно-правова база у сфері надання послуг;

– опублікування проекту в регуляторного акту в газеті «Галицька зоря» та Інтернет сторінці Дрогобицької міської ради;

– прийом зауважень, пропозицій від громадскості та їх розгляду на протязі календарного місяця від першої публікації в газеті «Галицька зоря» та на Інтернет сторінці Дрогобицької міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання чинності рішення.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на рік з дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

  

Директор

КП «Служба муніципального

управління» ДМР                                                            Володимир СУДА

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту