Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади»

04.06.2024 2948

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади»

Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади

Додаток (Порядок торгівлі)

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади»

 

Регуляторний акт «Про затвердження Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно п. а ч. 8 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень міської ради належить організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

Нормативно-правова основа даного рішення ґрунтується на Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про дорожній рух», «Про рекламу», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»,  від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», наказу Міністерства економіки України від 19.04.07р, №104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.03р. №185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.02р. №219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»,  інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

Діючими нормативно-правовими актами вищого рівня не визначений чіткий порядок розміщення засобів пересувної торговельної мережі і як наслідок, відсутній механізм розміщення на території Дрогобицької територіальної громади пересувних об’єктів сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоакцій, рекламних заходів (далі – Об’єкти торгівлі), у зв’язку з чим виникають випадки несанкціонованого розміщення таких об’єктів торгівлі, порушень правил благоустрою, незадоволення існуючою ситуацією мешканцями громадян тощо.

Порушення правил благоустрою та виявлення фактів несанкціонованої торгівлі тягнуть за собою відповідальність суб’єктів господарювання в результаті накладання на них штрафних санкцій, або винесення попереджень щодо усунення правопорушень.

Цим регуляторним актом планується розв’язати самочинне розміщення Об’єктів торгівлі на території населених пунктів Дрогобицької територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Орган місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Розв’язання проблеми, що виникла, передбачається шляхом:

  • впровадження удосконаленої та прозорої процедури використання об’єктів благоустрою для здійснення тимчасової сезонної торгівлі з пересувних об’єктів торгівлі, надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади;
  • збільшення надходжень до міського бюджету шляхом укладання з суб’єктами господарювання, що мають намір здійснювати торгівлю з Об’єктів торгівлі, договору про участь в соціально-економічному розвитку Дрогобицької територіальної громади.

Прийняття даного нормативно-правового акту сприятиме:

– розвитку підприємницької діяльності та торгівельної інфраструктури, зокрема започаткування молодіжного підприємництва та створення нових робочих місць;

– належно організованому благоустрою;

– надходження додаткових коштів до бюджету громади на соціально-економічний розвиток.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проєкту регуляторного акту є:

– запровадження єдиної процедури при розміщенні засобів Об’єктів торгівлі;

– вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевої влади та суб’єктами господарювання пов’язаних з організацією розміщення Об’єктів торгівлі на території Дрогобицької міської територіальної громади;

– ліквідація торгівлі у невстановлених місцях;

– захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності – власників (користувачів) та споживачів;

– участь суб’єктів господарювання в соціально-економічному розвитку Дрогобицької міської територіальної громади шляхом сплати внеску за використання об’єктів благоустрою для розміщення пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Розробка проекту регуляторного акту приведе до:

– встановлення чіткого порядку організації розміщення Об’єкту торгівлі на території Дрогобицької міської територіальної громади;

– визначення прозорого механізму розміщення на території міста засобів пересувної мережі;

– подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території міста;

– регулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, пов’язаних з розташуванням тимчасової виносної торгівлів та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів  на об’єктах благоустрою Дрогобицької міської територіальної громади.

На підставі викладеного перша альтернатива є найбільш прийнятною для органу місцевої влади.

Альтернатива 2 Відсутність врегулювання питань щодо використання об’єктів благоустрою для здійснення тимчасової сезонної торгівельної діяльності та/або промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади призведе до:

– відсутності контролю та взаємодії з органами місцевої влади  стосовно розміщення Об’єктів торгівлі;

– залишить невирішеними питання ліквідації стихійної торгівлі;

– недотримання вимог благоустрою міста.

На підставі викладеного друга альтернатива є неприйнятною для громади.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів міської ради

Вид альтернативи Вигода Витрати
Альтернатива 1 Взаємодія між органами місцевої влади і суб’єктами господарювання з питань пов’язаних з розміщенням тимчасової сезонної торгівлі на території Дрогобицької міської територіальної громади.

Чіткий порядок розміщення на території громади об’єктів торгівлі.

Покращення благоустрою населених пунктів громади, їх естетичного вигляду та санітарного стану.

Залучення додаткових коштів в місцевий бюджет на утримання та ремонт елементів благоустрою.

 

Витрата часу на розгляд заяв, підготовку проекту рішення  та договорів про надання користування елементами благоустрою для провадження тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів.
Альтернатива 2 відсутні Виділення коштів з бюджету громади для обслуговування та ремонту елементів благоустрою.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Розширення можливостей мешканців в отриманні послуг у сфері сезонної торгівлі. Забезпечення належного технічного стану елементів благоустрою загального користування на території міста відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Під дію регулювання підпадають близько 40 суб’єктів господарювання

Показник Малі Мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, од. 3 37
Питома вага групи у загальній кількості, % 5% 95%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Забезпечення чіткого механізму розміщення на території населених пунктів громади Об’єктів благоустрою.

Отримання прозорих і чітких вимог на здійснення торгівлі з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі.

Мінімізація виникнення ризиків щодо корупційних діянь

Витрати часу для оформлення заяви на розміщення Об’єкту торгівлі.

Витрати часу на вивчення даного регуляторного акту

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягненні майже повністю. Всі суб’єкти господарювання, що матимуть намір здійснювати торгівлю з пересувних обєктів тимчасової сезонної торгівлі розміщених на обєктах благоустрою комунальноїх власності звернуться до міської ради з відповідними заявами.
Альтернатива 2 1 Проблема продовжує існувати.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 -встановлення чіткого порядку та прозорого механізму організації торгівлі з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади;

-подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території населених пунктів громади;

– врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання пов’язаних з організацією виносної сезонної торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності.

Відсутні Проблему вирішено
Альтернатива 2 Відсутні Відсутні Проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Вирішення проблеми На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни у діючому законодавстві
Альтернатива 2 Існування проблеми Х

 

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акту відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджуватиметься дія запропонованого проекту регуляторного акту.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми.

Для розв’язання та вирішення визначеної у цьому аналізі проблеми пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів:

  1. визначення механізму організації розміщення об’єктів торгівлі на території Дрогобицької міської територіальної громади;
  2. розміщення Об’єкту торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів, на підставі відповідного рішення виконавчого комітету;
  3. взаємодію між органами місцевої влади та суб’єктами господарювання пов’язану з розміщенням пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі;
  4. контроль з боку міської влади за рівнем обслуговування населення при здійсненні суб’єктами господарювання сезонної торгівлі.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат з місцевого бюджету.

Запровадження даного регулювання сприятиме відкритому веденні бізнесу виїзної та виносної торгівлі, сприятиме ефективному використанню елементів благоустрою.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовими актами законодавця. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте можливі внесення зміни до нього.

Враховуючи те, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 1%, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) не проводився.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акту можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності обрано такі показники:

– кількість звернень суб’єктів підприємництва щодо здійснення тимчасової сезонної виносної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади;

– кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради щодо розміщення Об’єктів торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів;

– кількість укладених договорів про участь в соціально-економічному розвитку Дрогобицької міської територіальної громади при використанні об’єктів благоустрою комунальної власності для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади.

– сума коштів, отриманих бюджетом громади в результаті виконання договорів про участь в соціально-економічному розвитку Дрогобицької міської територіальної громади при використанні об’єктів благоустрою комунальної власності для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів на території Дрогобицької міської територіальної громади.

 

ІХ. Строк дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту безстроковий. Перегляд або скасування можливі у разі зміни чинного законодавства.

 

Х. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту.

Строки відстеження результативності регуляторного акту:

– базове відстеження результативності регуляторного акту проводитиметься за підсумками одного року з дня набрання його чинності;

– повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акту за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження;

– періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Відстеження результативності проводитиметься статистичним методом.

 

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту