Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Дрогобиццької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів»

27.04.2021 827

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Дрогобиццької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів»

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) проєкту рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Проєкт рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади (надалі ТГ) для виконання заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади.

 

Регуляторний орган: Дрогобицька  міська рада.

Розробник: фінансове управління Дрогобицької міської ради.

Контакти: тел.(03244) 10558

 

 1. Визначення проблеми

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори на території Дрогобицької міської територіальної громади на 2022 рік, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до місцевого бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Вона важлива для всіх членів територіальної громади. Вирішити її можна шляхом прийняття відповідного регуляторного акта.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Дрогобицької міської територіальної громади.

Питання залучення до бюджету  Дрогобицької міської територіальної громади коштів  від платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від плати за землю, транспортного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів,  пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Дрогобицькою міською радою рішення «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів».

Станом на 01.01.2021 року на території Дрогобицької міської територіальної  громади обліковано 6594 платники  місцевих податків та зборів, з яких – 3969 ФОП.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склали – 16272,2 тис. грн., в тому числі фізичними особами – 9042,5 тис. грн., 7229,7 тис. грн. – юридичними особами.

Земельний податок за 2020 рік сплатили 580 платників податку на загальну суму 21359,0 тис. грн., в т.ч.: фізичними особами 1429,7 тис. грн. та юридичними  особами 19929,3 тис. грн.

У разі не прийняття рішення «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів», податки будуть справлятися за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок, будуть не профінансовані соціальні програми громади міста:

-утримання закладів дошкільної освіти, шкіл (енергоносії, харчування, комунальні послуги, тощо);

– ремонт доріг ;

– благоустрій території.

Аналіз втрат  місцевого бюджету                         тис. грн

№ з/п Назва показника У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022 рік У разі не прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022 рік Відхилення, тис. грн.
Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн. Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

0,01-1,5

 

23550,0

 

0,01-1,5

 

22400,0

 

1150,0

2 Плата за землю

(ставка земельного податку)

0.02-4.0 56450,0 0,02-4,0 48089,0 8361,0
3 Транспортний податок   25.0   25.0 0
4 Туристичний збір 0.5-2,0 80,0 0.5-2,0 80,0

 

0
5 Збір за місця для паркування транспортних засобів 0,015-0,1 1050,0 0,015-0,1 1050,0 0
  Разом/втрати  до бюджету Х 81155,0 Х 71644,0 9511,0

 

 

Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі – 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку міська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

 

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету територіальної громади, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів є джерелами надходжень загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Органи місцевого самоврядування Так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

 

Так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

 

 

 1. Цілі державного регулювання.

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

– врегулювання місцевих податків та зборів на території Дрогобицької міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

– встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку), відповідно до вимог Податкового кодексу України,  туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади  для виконання стратегічного плану розвитку Дрогобицької міської територіальної громади, забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;

– встановлення пільг, щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку;

– забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування та вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового Кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до Дрогобицького відділу податків і зборів  юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Львівській  області.

 

 

 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
 2. Визначення альтернативних способів:
Вид альтернативи Опис альтернативи
1 2
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок.

Встановлення ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

Плата за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні  по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по земельному податку, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це повязано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства.

 

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості, як запропоновано в проєкті рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

 

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу. Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель. Ставки податків обговорювались та узгоджувались консультаційно, на робочих нарадах та зустрічах.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок.

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

Встановлення максимальної ставки земельного податку 3% від нормативної грошової оцінки земель (для сільськогосподарських угідь та земель загального користування 1%)

Альтернатива неприйнятна так як установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та/або юридичних осіб значно збільшить податкове навантаженння на платників податку. Вартість 1 кв.м. об’єкта оподаткування становитиме 90,0грн. (розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 року – 4723,00 грн., на 01.01.2021 року – 6000,00 грн., прогноз на 2022 рік – 6500,00 грн.).

Дана альтернатива призведе до загострення соціальної напруги серед мешканців громади, що є неприйнятним.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні. Відсутні.
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Забезпечить максимальне надходження до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних. Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні. Витрати у частині сплати податку за землю.
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

Будуть виконані заходи передбачені Програмою економічного і соціального розвитку Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки.

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Буде надано більше послуг, збудовано та відремонтовано доріг, будуть надані більш якісні послуги щодо благоустрою громади. Платники не будуть мати змоги вчасно сплатити податки, що призведе до нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Великі Середні Малі Всього
      Всього З них:мікро  
Кількість суб’єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць   4 2156 1850 2160
Питома вага групи в загальній кількості, %   0,2 99,8 85,6 100,0

 

В зв’язку з відсутністю великих суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховуються.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Суб’єкти господарювання у 2022 році будуть сплачувати мінімальний  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю Відсутні.
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення міської ради за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Відсутні. Суб’єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

 

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1 2 3
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

1 Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку, що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг.
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

3 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

2 Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1 2 3 4
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Сплата податків за обгрунтованими ставками.

Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Громадяни та суб’єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення міської

ради.

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок Додаткові надходження до бюджету Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій. Надмірне податкове навантаження

спричинить занепад малого бізнесу.

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій. Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги.

 

 

 

 

 

 

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.
Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу. Нові зміни у законодавстві.
Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ. Неповна  реалізація стратегічного плану розвитку Дрогобицької міської  територіальної громади Нові зміни у законодавстві.

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Дрогобицької міської територіальної громади.

 

 

 

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

 1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
 3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок місцевих податків та зборів.
 5. Оприлюднення рішення.
 6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання в тому числі нерезидентами, які є власниками  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, які сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

Встановлення запропонованих ставок податків на 2022 рік є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), додаток 2 до АРВ.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

– сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, плата за землю) тис. грн.;

– кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, плата за землю), на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

– розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

 

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

– аналітичні показники Дрогобицького відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Львівській  області;

– інформація фінансового управління Дрогобицької  міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до міського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

проєкту рішення Дрогобицької  міської ради

«Про затвердження Положення

про нарахування та сплату

місцевих податків та зборів»

 

 

ТЕСТ

Малого підприємництва (М-тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 22 лютого 2021 року до 23 квітня 2021 року.

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій
1 Робочі наради та зустрічі 8 Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників малого бізнесу щодо необхідних ресурсів (витрат часу та матеріальних витрат) на запровадження регулювання
2 Телефонні консультації 19 Обговорено ставки податку та вирішено залишити розміри ставок на рівні запропонованих

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2156 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 1850 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,8% (відсотків).

 1. Розрахунок витрат субєктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати на пять років
Оцінка «прямих» витрат субєктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв,

машин, механізмів)

0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (сплата податків та зборів, визначених рішенням міської ради на 2022 рік), тис.гривень 86,0

(розрахункова середня сума сплати податків одним суб’єктом малого підприємництва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проєкту)

   
6 Разом, тис.гривень (сума рядків 1+2+3+4+5) 86,0 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2156
8 Сумарно, тис.гривень 185416 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата , що згідно прогнозу у 2022 році становитиме 6500 грн. та у погодинному розмірі 39,16 грн., відповідно до схваленої Кабміном Бюджетної декларації на 2022-2024 роки)

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1год*39,16 грн.=39,16 0 0
10 Процедури виконання вимог регулювання 0,5 год*39,16грн.=19,58 0 0
11 Процедури офіційного звітування 1год*39,16 грн.=39,16 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури 0 0 0
14 Разом, гривень 97,9 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підпрємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2156
16 Сумарно, тис.гривень 211,1    

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 1. Розрахунок сумарних витрат субєктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.
Показник У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), тис.грн.
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 185416,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 211,1
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 185627,1

 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 185627,1

 

 1. Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібне.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія