Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель частини територіальної громади – с. Почаєвичі Дрогобицького району»

28.04.2023 1721

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель частини територіальної громади – с. Почаєвичі Дрогобицького району»

Проєкт рішення

Технічна документація з нормативно правової оцінки

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель частини територіальної громади – с. Почаєвичі Дрогобицького району»

  1. Визначення проблеми, яку передбачено врегулювати.

Нормативно-грошова оцінка є основою для формування ціни землі, особливо при здійсненні операцій з її купівлі-продажу та розміру плати за землю. Вартість землі формує конкурентний попит на неї, який проявляється на аукціонах і постійно змінює її середньозважену вартість по оціночних зонах районів села.

З огляду на вимоги Закону України «Про оцінку земель» №1378 від 11 грудня 2003 року, враховуючи давність проведення такої, зміну проектів забудови та розподілу території міста, затвердження генерального плану міста, інтересів розвитку підприємництва, можливостей покращення інвестиційного клімату села Почаєвичі, постала необхідність затвердження нормативно-грошової оцінки земель.

  1. Визначення цілей регулювання.

Роботу з нормативної грошової оцінки земель села Почаєвичі виготовлено на замовлення Почаєвицької сільської ради відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель». Роботу проводили у відповідності до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», стандарту СОУ ДКЗР 00032632-012:009 «Оцінка земель», який затверджено наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 24 червня 2009р. № 335.

Організація-виконавець роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Західземлепроект плюс».

Методичну основу роботи становлять:

– Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №213 від 23 березня 1995 (зі змінами);

– Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 року №489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (зі змінами).

Результати нормативної грошової оцінки земель, які підлягають затвердженню, включають:

– економіко-планувальне зонування території села Почаєвичі;

– базову вартість земель різного функціонального використання в розрізі економіко-планувальних зон і земель сільськогосподарського призначення;

– систему (схему впливу) коефіцієнтів, що враховують локальні особливості місця розташування окремої земельної ділянки, для визначення нормативної грошової оцінки ділянки, виходячи з базової вартості землі відповідної економіко-планувальної зони та функціонального використання ділянки.

III. Визначення й оцінка всіх прийнятих альтернативних етапів досягнення зазначених цілей.

Зважаючи на те, що чинне законодавство чітко регламентує порядок визначення нормативної грошової оцінки земель, не існує альтернативи стосовно її визначення.

  1. Описання механізму, який планується застосувати для розв’язання проблеми

Запровадження регуляторного акту дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збитків або неефективної експлуатації комунального майна.

Затвердженням нормативної грошової оцінки земель с. Почаєвичі Дрогобицького району станом на 01.01.2024 року, буде визначено:

– Норматив витрат на освоєння та облаштування території с. Почаєвичі Дрогобицького району у розрахунку на 1 кв.м – 34,22 грн.

– Базову вартість 1 кв.м земель с. Почаєвичі Дрогобицького району з врахуванням регіональних факторів – 68,44 грн.

– Вартість 1 кв.м земель з врахуванням зональних коефіцієнтів.

– Грошову оцінку земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон.

Систему локальних коефіцієнтів на місцеположення земельної ділянки в межах економіко-планувальних зон для умов с. Почаєвичі Дрогобицького району.

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у випадку прийняття регуляторного акту.

При виконанні нормативної грошової оцінки села Почаєвичі враховували такі чотири групи факторів, які найбільше впливають на зональну диференціацію цінності міських земель:

1) доступність до центру міста, місць концентрації трудової діяльності, центру громадського обслуговування та масового відпочинку (транспортно-функціональна зручність території);

2) екологічна якість (стан довкілля) території;

3) рівень інженерно-інфраструктурного забезпечення;

4) соціально-містобудівна привабливість середовища.

Територію міста розмежовано на  економіко – планувальні зони, які є результатом пофакторної оцінки території населеного пункту. Межами землеоціночних районів є магістралі загальноміського та районного рівня, смуги відводу залізниці, природні обмеження (річки, струмки, канали і т. д.), в окремих випадках – межі ділянок виробничих підприємств, об’єктів побутово-культурного призначення.

На результат нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки впливають також локальні фактори. Аналіз, проведений в процесі виконання грошової оцінки виявив декілька локальних факторів.

– функціонально-планувальні фактори;

– інженерно-інфраструктурні фактори;

– інженерно-геологічні фактори;

– історико-культурні фактори;

– природно-ландшафтні фактори;

– санітарно-гігієнічні фактори.

 

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Відповідно до рішення Почаєвицької сільської ради від 05.11.2012 р. № 112 базова вартість земель с. Почаєвичі Дрогобицького району становила 29,34 грн за 1 кв.м. На цей час базова вартість 1 кв.м земель с. Почаєвичі Дрогобицького району з урахуванням регіональних факторів становить 68,44 грн.

VII. Обґрунтування терміну чинності регуляторного акта:

З 1 січня 2024 року до моменту затвердження нової нормативно грошової оцінки.

VIII. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта:

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік від дня набрання чинності акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки від дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження надходжень від земельного податку та орендної плати за землю до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації, наданої Фінансовим управлінням Дрогобицької міської ради та ГУ ДПС у Львівській області.

Розробник проекту регуляторного акта – Управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій:

Поштова: м. Дрогобич, пл.Ринок,1.

Електронна: UKRDMR2@i.ua

Повний текст проекту регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Дрогобицької міської ради: www.drohobych-rada.gov.ua.

Термін, упродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, становить один місяць від дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються в письмовій та електронній формі на вищевказану адресу. Зауваження та пропозиції повинні бути обґрунтованими та містити посилання на нормативно-правові акти діючого законодавства.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту