Аналіз впливу регуляторного акта ПРАВИЛА користування міським пасажирським транспортом м. Дрогобича

08.07.2020 762

Аналіз впливу регуляторного акта ПРАВИЛА користування міським пасажирським транспортом м. Дрогобича

До відома суб’єктів господарювання

Для розгляду питання на черговому засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом міста Дрогобича».

 1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:

З метою забезпечення зручності, уніфікації технологій та способів оплати проїзду пасажирів та багажу в міському пасажирському транспорті, мінімізацію готівкових коштів у транспортних засобах перевізників та витрат на їх інкасацію, забезпечення переходу населення на розрахунки з використанням транспортних та платіжних карток, а також створення додаткових зручностей при розрахунках за отримані послуги, запровадження повного, адресного надання та обліку перевезення пільгових категорій громадян, та відповідного відшкодування, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради вирішив:

 1. Затвердити Правила користування міським пасажирським транспортом міста Дрогобича згідно з додатком.
 2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:

– за поштовою адресою:         пл. Ринок, 1, м. Дрогобич

82100

відділ економіки виконкому Дрогобицької                                                                  міської ради каб. 214.

– за електронною адресою:     economic@drohobych-rada.gov.ua

 1. 3. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobych-rada.gov.ua
 2. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 07 серпня 2020 року.
 3. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
 4. Аналіз впливу регуляторного акта

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Ефективне функціонування міського пасажирського транспорту є однією з найважливіших умов розвитку соціальної та виробничо-економічної сфери міста. У зв’язку з розвитком міста збільшується навантаження на громадський транспорт, неминуче виникають проблеми, пов’язані з наданням транспортних послуг населенню.

Потреба в поліпшенні якості послуг, що надаються всіма видами громадського транспорту міста, необхідність розвантаження пасажиропотоків у місцях з інтенсивним рухом транспорту вимагає зміни концепції подальшого розвитку міського транспорту з орієнтацією на світові принципи і стандарти.

Ефективна організація управління міським пасажирським транспортом повинна бути орієнтована на врахування інтересів пасажирів, підприємств перевізників і підвищення рівня якості транспортних послуг.

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176  «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»,  рішенням  Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 18 квітня 2019 року №107 «Про запровадження в місті Дрогобичі «Картки дрогобичанина» та іншими нормативно-правовими актами  передбачено повноваження виконавчих органів міських рад щодо:

 • прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ( далі АСООП) в міському пасажирському транспорті;
 • встановлення порядку функціонування та вимог до АСООП в міському пасажирському транспорті, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів;
 • затвердження правил користування міським пасажирським транспортом та здійснювати контроль за їх дотриманням пасажирами;
 • тощо.

Для реалізації зазначених норм існує необхідність:

 • створити загальну АСООП в міському пасажирському транспорті .
 • забезпечити ефективне здійснення контролю за оплатою проїзду пасажирами, особливо в умовах стимулювання безготівкових платежів без участі персоналу по збору виручки в салоні транспортних засобів.

Вирішення зазначених проблем потребує комплексного системного підходу.

Цілі державного регулювання.

Основною ціллю прийняття даного регуляторного акту буде збалансування відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання – перевізниками та мешканцями міста. Територіальна громада міста отримає покращення комфорту та зручність в оплаті проїзду, підвищення якості обслуговування.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.

Для реалізації стратегічної цілі, яка полягає у створенні сучасної моделі функціонування міського пасажирського транспорту, орієнтованої на світові принципи і стандарти, її необхідно розглядати як сукупність наступних взаємопов’язаних локальних цілей:

 • удосконалення системи організації дорожнього руху;
 • оптимізація маршрутної системи міста;
 • створення інформаційно-аналітичної бази даних транспортної системи;
 • створення АСООП у міському пасажирському транспорті загального користування;
 • забезпечення постійного моніторингу рівня вартості проїзду у міському транспорті та чинників, що впливають на цей рівень;
 • забезпечення прозорості та прогнозованості тарифів на проїзд на міському транспорті;
 • забезпечення балансу між платоспроможним попитом та рівнем вартості проїзду у міському транспорті;
 • забезпечення стабільності економічних умов функціонування перевізників на ринку міських пасажирських перевезень;
 • забезпечення необхідного обсягу інвестицій у рухомий склад, виробничу базу та сучасну технологію на ринку міських пасажирських перевезень.

Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” визначено, що суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Отже пасажир має право на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

 

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Основним завданням запропонованого проекту є впровадження електронного квитка на всі види пасажирського транспорту, створення економічної привабливості  та зручності для пасажирів на основі сучасних технологій , здійснення моніторингу пасажиропотоку на маршрутах,підвищення обсягів збору виручки.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності,забезпечення прозорості та прогнозованості тарифів на проїзд на міському транспорті, забезпечення необхідного обсягу інвестицій у рухомий склад, виробничу базу та сучасну технологію на ринку міських пасажирських перевезень. Запропонований проект Положення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Результатами прийняття даного регуляторного акту є досягнення ,у повному обсязі, визначених цілей державного врегулювання та, відповідно, запровадження системи АСООП .

Визначення показників результативності регуляторного акта.

Для оцінки результативності даного регуторного акту визначаються наступні показники :

 1. Обсяг облікованих перевезених пасажирів за рік ( в тому числі у розрізі пільгових категорій)
 2. Обсяг компенсації за перевезення пільгових категорій громадян.
 3. Обсяг безготівкових оплат в транспорті.

Відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у строки визначені Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 ( зі змінами та доповненнями).

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія