ПОЛОЖЕННЯ про громадський простір в Дрогобицькій територіальній громаді та участь жителів громади в його плануванні

13.04.2020 2195

ПОЛОЖЕННЯ  про громадський простір в Дрогобицькій територіальній громаді  та участь жителів громади в його плануванні

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням ___ сесії Дрогобицької
міської ради VII скликання
від ___.___.2020 р. № ____
Міський голова
_____________________ Т. Кучма

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський простір в Дрогобицькій територіальній громаді
та участь жителів громади в його плануванні.

Це положення визначає загальні засади створення громадських просторів та порядок участі жителів Дрогобицької територіальної громади під час розроблення технічних завдань на проектування та архітектурної проектної документації шляхом проведення публічних консультацій та врахування пропозицій жителів громади.
Загальні засади формування громадських просторів
1. Громадський простір – це складова простору в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, що також включає території загального користування, виділені відповідно до містобудівної документації та планів зонування, а також будівлі і споруди, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів, організації пішохідних потоків тощо.
2. Громадський простір створюється громадою з метою забезпечення можливостей для відпочинку, реалізації комунікативного потенціалу, задоволення соціальних та суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку її територій.
3. До громадського простору відносяться також:
1) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
2) пам’ятки культурної та історичної спадщини;
3) будівлі і споруди, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, дозвілля, рекреації, масових заходів, організації пішохідних потоків тощо;
4) майдани, площі, бульвари, проспекти;
5) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
6) пляжі;
7) кладовища;
8) інші території загального користування (у тому числі приватні за ініціативи власника);
4. Громадський простір створюється за наступними принципами:
1) врахування потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
2) доступність, рівність та інклюзивний підхід у праві використання для всіх верств населення;
3) пріоритетність пішохідного руху;
4) обов`язкова інфраструктура для задоволення базових потреб (громадські вбиральні, питна вода тощо)
5) результатом створеного громадського простору має бути забезпечення реалізації його комунікативної, соціальної, суспільної та інших пов’язаних функцій;
6) міська рада визначає основні цілі та пріоритети міста, які входять до стратегії чи програми розвитку громадських просторів на основі єдиного системного підходу при плануванні громадських просторів;
7) жителі громади можуть бути залучені до процесу планування громадського простору на етапі розроблення концепції до затвердження технічного завдання на проектування та розроблення архітектурної проектної документації;
8) чітке розміщення та можливість ведення підприємницької діяльності у визначених проектом місцях із відповідною інженерною інфраструктурою;
9) чітке ознакування простору та розмежування від приватних територій (прибудинкові території, двори тощо) в місті;
10) наявність у балансоутримувача проектної (планувальної) документації, що регламентує життя громадського простору (проектна документація, комплексні схеми, правила використання та догляду за територією тощо);
11) громадський простір має бути доступним, безпечним, чистим, естетичним, багатофункціональним, комфортним;
12) робоча група залучається на всіх етапах планування громадського простору до введення об’єкту в експлуатацію;
13) робота над громадським простором повинна бути прозорою, відкритою, публічною та підзвітною, зокрема, проектні матеріали мають бути опубліковані на сайті органу місцевого самоврядування.
5. Планування громадського простору – це системна процедура (послідовність дій, кроків), що включає в себе процеси з розроблення технічного завдання на проектування та архітектурної проектної документації, що в кінцевому результаті призведе до створення громадського простору, в тому числі в частині його функціонального призначення.
Порядок організації та проведення публічних консультацій з жителями громади щодо планування громадського простору
6. Публічні консультації щодо планування громадського простору (далі – публічні консультації) проводяться з метою врахування інтересів жителів громади, потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін під час створення громадського простору.
7. Ініціаторами публічних консультацій можуть бути:
– структурні підрозділи виконавчого комітету Дрогобицької міської ради відповідальні за створення громадських просторів, організацію благоустрою, створення проектів окремих об’єктів містобудування, організацію діяльності закладів та установ культурного, освітнього, молодіжного, комунікаційного спрямування в Дрогобицькій територіальній громаді (далі відповідальний структурний підрозділ);
– інститути громадянського суспільства, які відповідно до відомостей єдиного державного реєстру, зареєстровані на території громади;
– жителі Дрогобицької територіальної громади;
– власники територій, на яких планується створення громадського простору.
8. Під інститутами громадянського суспільства у цьому Положенні розуміються громадські об’єднання, благодійні організації, професійні спілки, їх об’єднання та інші неприбуткові організації – юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства, та місцезнаходження яких зареєстровано на території Дрогобицької територіальної громади.
9. Публічні консультації організовуються відповідальним структурним підрозділом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та поділяються на два типи:
1) збір пропозицій від громадськості – це отримання письмових та електронних пропозицій (за допомогою сервісу «Електронні консультації») щодо планування громадського простору від жителів громади. Також відповідно до пунктів 19, 20, 21, 22 положення “Про консультації з громадськістю в Дрогобицькій територіальній громаді” для вивчення потреб користувачів громадського простору може бути проведене опитування. Відповідно до отриманих пропозицій, розробляється технічне завдання на проектування громадського простору.
2) за участі робочої групи – це порядок, який включає в себе створення робочої групи для організації процесу публічних консультацій, збір пропозицій (відповідно до першого типу публічних консультацій) та наступне проведення публічного заходу (-ів) (громадські слухання, круглий стіл, воркшоп тощо), під час якого презентуються зібрані пропозиції жителів громади та результати опитування (у випадку його проведення). А також проводиться їх обговорення та збираються повторно пропозиції, відповідно до яких приймаються остаточні рішення щодо їх врахування. Відповідно до врахованих пропозицій розробляються технічні завдання на проектування та архітектурно-проектна документація.
Відповідний структурний підрозділ самостійно визначає тип необхідних консультацій на основі рекомендацій ініціатора.
10. Публічні консультації проводяться обов’язково у випадку надходження письмових звернень відносно одного й того ж громадського простору не менше ніж від п’яти інститутів громадянського суспільства, які діють у межах Дрогобицької територіальної громади. При цьому в письмовому зверненні подається обґрунтування необхідності проведення публічних консультацій, а до самого звернення додається відповідний протокол загальних зборів. До протоколу додається список осіб, присутніх на загальних зборах інституту громадянського суспільства. У списку зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, дата та рік народження, адреса реєстрації та особистий підпис.
11. Жителі територіальної громади можуть ініціювати публічні консультації щодо всіх форм громадських просторів шляхом збору 65 підписів повнолітніх дієздатних фізичних осіб, які зареєстровані на території громади у письмовому зверненні або за допомогою спеціальних електронних сервісів для збору підписів.
12. Повідомлення про проведення публічних консультацій громадського простору вноситься на ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України “Про звернення громадян”.
13. У письмовому зверненні зазначаються:
1) інформація щодо необхідності проведення публічних консультацій з вказанням місця розташування майбутнього громадського простору;
2) прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи чи ініціатора;
3) прізвище, ім’я та по батькові підписантів, дата та рік народження, адреса реєстрації та особистий підпис.
14. Для організації процесу публічних консультацій за участі робочої групи відповідальний структурний підрозділ готує розпорядження міського голови про створення робочої групи з планування громадського простору.
15. В робочу групу з планування громадського простору входять:
– не більше 3 представників профільних структурних підрозділів виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, відповідальних за створення громадських просторів, організацію благоустрою, створення проектів окремих об’єктів містобудування, організацію діяльності закладів та установ культурного, освітнього, молодіжного, комунікаційного спрямування в Дрогобицькій територіальній громаді;
– майбутній балансоутримувач громадського простору;
– 1 представник структурного підрозділу виконавчого комітету з питань громадської участі;
– 1 представник громадської ради при міському голові;
– 1 представник координаційної ради у справах інвалідів;
– 1 представник молодіжної ради;
– не більше 3 представників інститутів громадянського суспільства, якщо вони виступають ініціаторами публічних консультацій (по одному від кожного з інститутів громадянського суспільства, що виступає ініціатором публічних консультацій);
– не більше 3 представників ініціативної групи з планування громадського простору (за наявності ініціативної групи);
– не більше 3 представників Дрогобицької територіальної громади (крім представників інститутів громадянського суспільства та ініціативної групи) за умови їх письмового або електронного звернення до відповідального структурного підрозділу. У випадку надходження більше трьох звернень від представників Дрогобицької територіальної громади проводиться відкрите жеребкування. Час і місце проведення жеребкування повідомляється не пізніше ніж за 1 добу до його проведення.
16. Робоча група працює у формі засідань. Рішення на засіданні робочої групи ухвалюються більшістю членів від присутніх та враховуються відповідальними структурними підрозділами міської ради під час планування громадського простору. Міський голова та депутати ради можуть брати участь в засіданнях робочої групи з правом дорадчого голосу. Робоча група діє на постійній основі до моменту прийняття громадського простору на баланс відповідальною структурою міської ради.
17. Для проведення публічного заходу можливе залучення фахівців, фасилітаторів та інших спеціалістів у сфері колективного розв’язання проблем.
18. Інформаційне повідомлення про проведення публічних консультацій має містити:
1) найменування Ради, відповідального структурного підрозділу, інформацію про керівника відповідального структурного підрозділу та ініціатора, який ініціює публічні консультації, відомості про склад робочої групи з планування громадського простору;
2) інформацію про мету публічних консультацій, а також посилання на опублікований на офіційному веб-сайті Ради акт про проведення публічних консультацій;
3) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що стосуються громадського простору;
4) інформацію про соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на яких впливає створення громадського простору;
5) відомості про строки збору електронних пропозицій, а також посилання на електронні консультації;
6) адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
7) відомості про строк, місце і час проведення публічного заходу (у випадку другого типу публічних консультацій);
8) прізвище, ім’я контактної особи з числа членів робочої групи;
9) строк і спосіб оприлюднення результатів публічних консультацій.
19. Збір пропозицій на всіх етапах публічних консультацій здійснюється шляхом отримання від жителів громади у письмовій та електронній формі, а також висловлення усних пропозицій під час проведення публічних заходів.
20. Жителі громади подають пропозиції і зауваження у письмовій формі на ім’я керівника відповідального структурного підрозділу, який проводить консультації. Керівник відповідального структурного підрозділу передає пропозиції на розгляд робочій групі з планування громадського простору. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
21. Публічні консультації першого типу щодо планування громадського простору проводяться в такому порядку:
1) Підготовка відповідальним структурним підрозділом та підписання міським головою розпорядження про проведення публічних консультацій;
2) Оприлюднення відповідальним структурним підрозділом не пізніш як за 5 днів після підписання міським головою розпорядження про проведення публічних консультацій відповідного інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті Ради в розділах «Новини» та «Громадські обговорення”, в офіційних засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб;
3) Публікація відповідальним структурним підрозділом інформації для проведення публічних консультацій відповідно до п.п. 2, 3, 4, 5 п. 18 цього Положення в розділі «Громадські обговорення» на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради та за допомогою сервісу «Електронні консультації»;
4) Збір та аналіз відповідальним структурним підрозділом пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі від заінтересованих осіб;
5) Аналіз відповідальним структурним підрозділом отриманих пропозицій;
6) Врахування результатів консультацій під час прийняття остаточного рішення відповідальним структурним підрозділом;
7) Формування та оприлюднення відповідальним структурним підрозділом або іншою уповноваженою особою результатів консультацій на офіційному веб-сайті Ради, в розділі «Громадські обговорення».
22. Публічні консультації другого типу щодо планування громадського простору проводяться в такому порядку:
1) Оприлюднення повідомлення про формування робочої групи з планування громадського простору на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради та про можливість участі в робочій групі жителів Дрогобицької територіальної громади за умови письмового або електронного звернення;
2) Підписання не пізніш як за 10 робочих днів розпорядження міського голови про проведення публічних консультацій та затвердження складу робочої групи з планування громадського простору після оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради про формування робочої групи;
3) Розроблення плану заходів робочою групою з організації та проведення консультацій, опитування (за потреби);
4) Вжиття заходів робочою групою для забезпечення залучення жителів, користувачів, суб’єктів господарювання, а також інститутів громадянського суспільства до публічних консультацій;
5) Оприлюднення робочою групою не пізніш як за 5 днів після підписання міським головою розпорядження про проведення публічних консультацій відповідного інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті Ради в розділах «Новини» та «Громадські обговорення», в офіційних засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб;
6) Публікація робочою групою інформації для проведення публічних консультацій відповідно до п.п. 2, 3, 4, 5 п. 18 цього Положення в розділі «Громадські обговорення» на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради та за допомогою сервісу «Електронні консультації»;
7) Збір та аналіз робочою групою пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі від заінтересованих осіб;
8) Проведення робочою групою публічного заходу (заходів), на якому розглядаються пропозиції, що надійшли в письмовій та електронній формі, можливість їх врахування, а також обговорюються нові пропозиції, що надійшли під час заходу щодо розроблення проекту технічних завдань на проектування;
9) Аналіз робочою групою отриманих пропозицій;
10) Врахування результатів консультацій під час прийняття остаточного рішення робочою групою;
11) Формування та оприлюднення відповідальним структурним підрозділом результатів консультацій на офіційному веб-сайті Ради, в розділі «Громадські обговорення».
23. За результатами консультацій формуються остаточні технічні завдання на проектування громадського простору.
24. Публічні консультації розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення консультацій. Строк проведення публічних консультацій визначається відповідальним структурним підрозділом або створеною робочою групою, але не може бути меншим за 15 робочих днів.
25. Пропозиції від учасників публічних консультацій, що надійшли в письмовому форматі та на сервісі «Електронні консультації», із зазначенням ім’я автора або назви організації, що подала пропозицію, оприлюднюються на офіційному сайті ради не пізніше 3 робочих днів з дня надходження.
26. Пропозиції жителів громади що надійшли у письмовій формі та з сервісу «Електронних консультацій», щодо розроблення технічних завдань на проектування громадського простору розглядаються відповідальним структурним підрозділом ради та робочою групою не більше 10 робочих днів, з моменту закінчення строку збору пропозицій. При проведенні публічних консультацій першого типу авторам пропозицій надається обґрунтована письмова відповідь про врахування чи неврахування їхніх пропозицій. При проведенні публічних консультацій другого типу авторам пропозицій надається письмова відповідь з інформацією про дату, час та місце проведення публічного заходу з планування громадського простору, де буде розглядатися його пропозиція. При потребі авторів пропозицій повідомляється про захід за допомогою технічних засобів електрозв’язку.
27. Публічний захід з обговорення пропозицій, що надійшли від жителів громади проводиться протягом 3 робочих днів, з моменту закінчення строку розгляду пропозицій структурним підрозділом ради та робочою групою.
28. За потреби робоча група може провести додатково кілька публічних заходів. При цьому проміжок часу відведений для проведення публічних заходів не може перевищувати 20 робочих днів з моменту закінчення строку розгляду пропозицій відповідальним структурним підрозділом та робочою групою. За необхідності окремим розпорядженням міського голови термін, відведений для публічних консультацій, може бути продовжено.
29. Під час проведення публічних заходів у рамках публічних консультацій робочою групою з планування громадського простору ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції та зауваження.
30. Всі пропозиції та зауваження, що надійшли протягом проведення консультацій, протоколи публічних заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради в розділі «Громадські обговорення» протягом 3 робочих днів після проведення останнього публічного заходу.
31. За результатами публічних консультацій щодо розроблення технічних завдань з проектування громадського простору готується звіт протягом 15 робочих днів з моменту завершення збору пропозицій у випадку публічних консультацій першого типу або проведення останнього публічного заходу – у випадку публічних консультацій другого типу. В звіті зазначається інформація про всі заходи, проведені в рамках публічних консультацій, а саме:
1) найменування Ради, відповідального структурного підрозділу, інформація про ініціатора публічних консультацій, склад робочої групи з планування громадського простору, які проводили консультації (у випадку публічних консультацій другого типу);
2) зміст питання, що було подане на публічні консультації;
3) інформація про осіб, що взяли участь в консультаціях (у випадку публічних консультацій другого типу);
4) інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення, із зазначенням імені автора кожної пропозиції;
5) інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин відхилення пропозицій та зауважень;
6) остаточний варіант технічних завдань на проектування громадського простору, розроблених та ухвалених робочою групою за результатами консультацій.
32. Звіт про результати публічних консультацій оприлюднюється на офіційному веб-сайті в розділі “Громадська участь” не пізніше 17 робочих днів з моменту завершення збору пропозицій у випадку публічних консультацій першого типу або проведення останнього публічного заходу – у випадку публічних консультацій другого типу.
33. Результати проведення публічних консультацій враховуються Радою, її виконавчими органами під час розроблення технічних завдань з проектування громадського простору.
34. Робоча група здійснює постійний контроль за дотриманням технічних завдань з планування громадського простору та при необхідності подає пропозиції відповідній організації, що займається розробленням архітектурної проектної документації та відповідному структурному підрозділу.
35. Проекти з планування громадських просторів, що пройшли публічні консультації та мають проектно-кошторисну документацію є пріоритетними для фінансування в міському бюджеті м. Дрогобича на наступний календарний рік в межах видатків передбачених відповідними структурними підрозділами на створення громадських просторів та організацію благоустрою.

Секретар міської ради О. Хрущ

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту