Про внесення змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради від 25.06.2009р. № 903 «Про затвердження положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу»

04.05.2016 497

Про  внесення змін до  рішення сесії Дрогобицької міської ради  від 25.06.2009р. № 903 «Про затвердження  положення про продаж об’єктів комунальної  власності шляхом конкурсу»

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

______ сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________№_______

Про  внесення змін до

рішення сесії Дрогобицької міської ради

від 25.06.2009р. № 903 «Про затвердження

положення про продаж об’єктів комунальної

власності шляхом конкурсу»

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань оренди , приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування , малого та середнього бізнесу (протокол №__ від _____ 2016р.), керуючись Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст.25, ч.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дрогобицька міська рада  вирішила:

  1. Внести зміни в додаток №1 «Положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу» до рішення сесії від 25.06.2009р. №903 «Про затвердження положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу», а саме:

п.1.1. замість слів: «Склад конкурсної комісії у кількості 5 чоловік затверджується рішенням сесії Дрогобицької міської ради за поданням управління комунальних ресурсів, яке відповідно до цього положення», читати: «Склад конкурсної комісії у кількості 7 осіб затверджується рішенням сесії Дрогобицької міської ради за поданням відділу оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який відповідно до цього положення»;

п.1.3.замість слів «управлінню комунальних ресурсів», читати: «відділу оренди та приватизації комунального майна»;

п.2.11. читати в наступній редакції: «Офіційним інформаційним повідомленням вважається повідомлення, надруковане у засобі масової інформації»;

п. 2.16. читати в наступній редакції: «відділ оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради опубліковує інформаційне повідомлення про об’єкти, затверджені для продажу за конкурсом у засобах масової інформації  та на сайті Дрогобицької міської ради за 14-30 календарних днів до дати проведення конкурсу».

п.3.4. замість слів: «часописі «Галицька зоря», читати: «засобах масової інформації»;

п.3.9. замість слів: « Управління комунальних ресурсів», читати: «Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради в особі міського голови»;

4.1. замість слів: «Управління», читати: «відділ оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради».

  1. Внести зміни в додаток №2 «Склад конкурсної комісії з продажу об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу» до рішення сесії від 25.06.2009р. №903 «Про затвердження положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу» згідно додатку №1.
  2. Додаток №2 до рішення сесії від 25.06.2009р. №903 «Про затвердження положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу» вважати таким, що втратило чинність.

4.Рішення від 30.03.2011року № 152 «Про внесення до рішення сесії від 25.06.2009р. №903 «Про затвердження положення про продаж об’єктів комунальної власності шляхом конкурсу» вважати таким, що втратило чинність.

5.Виконання даного рішення доручити відділу оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії . з питань оренди, приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю.Кушлик).

Міський голова                                                Т.Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту