Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів

18.02.2019 465

Про затвердження істотних  умов енергосервісних договорів

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РА-ДА
_____ сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від ___________ 201__ року № ___

Про затвердження істотних
умов енергосервісних договорів

Відповідно до частини другої статті 5, частини другої статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гаранту-вання прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестицій-них можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», враховуючи рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 18 жовтня 2018 року №251 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання теплової енергії», Дрогобицька міська рада вирішила:
1.Затвердити істотні умови енергосервісних договорів згідно з додат-ками 1-2.
2. Відділу освіти виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Сушко П.), відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (Чуба В.), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ відповідно з розподілом повноважень відповідно об’єктів енергосервісу, що наведені у додатках 1-2:
2.1.Забезпечити укладання енергосервісних договорів згідно з істот-ними умовами, зазначеними у додатках 1-2 до цього рішення.
2.2. При складанні та поданні бюджетних запитів на відповідні бюд-жетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів враховувати потребу у видатках на оплату енергосервісу з урахуванням показників ско-рочення споживання теплової енергії, зазначених у додатках 1-2 до цього рішення, та фіксованих відсотків сум скорочення витрат на оплату теплової енергії, згідно з умовами енергосервісних договорів, що укладатимуться відповідно до цього рішення.
2.3. Здійснити інші організаційно-правові дії, необхідні для укладення та належного виконання енергосервісних договорів.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Дрогобицької місь-кої ради (О.Савран) при формуванні (перегляді) бюджетів міста Дрогобич на відповідні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів передбачати відповідним бюджетним установам кошти на оплату енерго-сервісу в установленому законодавством порядку в межах граничних обсягів доведених асигнувань.
4. Після дострокового припинення, закінчення строку дії або розірвання у встановленому порядку енергосервісного договору тери-торіальна громада міста Дрогобич набуває права власності без додаткової плати на все майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором, істотні умови якого зазначені у додатках 1-2 цього рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Курчик).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту