Про міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік

06.12.2016 410

Про міський  бюджет  м. Дрогобича на 2017 рік

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ

від __________2016 №

Про міський бюджет
м. Дрогобича на 2017 рік

Беручи до уваги рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від _________2016 № ___ «Про міський бюджет м. Дрогобича на 2017 рік», відповідно п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 75,76,77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики (протокол від ___12.2016 № __), Дрогобицька міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
– доходи міського бюджету м. Дрогобича у сумі 650262,2 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 638220,5 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 12041,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 2000,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
– видатки міського бюджету м. Дрогобича у сумі 620262,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 629770,5 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 20491,7 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 629770,5 тис. грн. та спеціальному фонду 20491,7 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 200,0 тис. грн., профіцит загального фонду міського бюджету на 2017 рік у сумі 8450,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду та дефіцит спеціального фонду у сумі 8450,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток № 2).
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити загальну суму видатків бюджету розвитку у сумі 10450,0 тис.грн. (додаток № 7).
7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 300,0 тис. гривень.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на оплату праці;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету із урахуванням економії, у зв`язку з проведенням заходів з енергозбереження згідно з додатком № 8.
10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій та повернення кредитів до міського бюджету у сумі 1702892,0 грн. згідно з додатком № 4.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Установити, що підприємства комунальної власності за підсумками фінансово-господарської діяльності сплачують до загального фонду міського бюджету 15 % чистого прибутку поквартально.
13. У 2017 році передача в оренду майна комунальної власності здійснюється на конкурсних засадах, окрім майна, що передається в оренду бюджетним установам, громадським організаціям у сфері культури та мистецтва, громадським організаціям ветеранів, інвалідів та центрам яким визначено доцільність надання державної допомоги відповідно до ст.14.1, 14.2 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, органам Пенсійного фонду України, релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів . При визначенні орендних ставок на комунальне майно, орендних ставок за державне майно, які затверджені Кабінетом Міністрів України є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.
14. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
14.1. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється рішенням сесії міської ради за погодженням з постійною комісією ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
14.2. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету фінансів, цінової політики та інвестицій з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
14.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
15. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету, фінансовому управлінню, в особі начальника здійснювати їх розміщення на конкурсних засадах на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
16. Кошти з міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень розпорядників коштів.
17. Надати право розпорядникам коштів міського бюджету за рішенням сесії Дрогобицької міської ради, відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
18. Керівникам бюджетних установ і управлінь міської ради:
Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
Привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбаченими на їх утримання у 2017 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей.
З метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах не нижчих гарантованих державою мешканцям інших міст та районів, клопотати перед місцевими радами про відшкодування коштів на лікування мешканців, шляхом надання цільової субвенції бюджету міста згідно з укладеними угодами.
У місячний термін підготувати і подати на розгляд сесії міської ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку № 6.
19. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
– 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються (перераховуються) на території м.м.Дрогобича і Стебника;
– державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до міського бюджету згідно чинного законодавства;
– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
– податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними та юридичними особами, земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних та фізичних осіб);
– місцеві збори (збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір);
– єдиний податок;
– надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міська рада;
– плата за надання інших адміністративних послуг, що справляються за місцем надання послуг;
– адміністративні штрафи, що накладаються органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
– інші доходи, що підлягають зарахуванню до міського бюджету відповідно до законодавства.
20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69,69-1 Бюджетного кодексу України:
– 25 відсотків екологічного податку;
– власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету;
надходження бюджету розвитку міського бюджету:
– кошти від відчуження комунального майна,
– кошти від продажу землі комунальної власності,
– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
21. Надати право міському голові у разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою, обласною державною адміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету м. Дрогобича на 2017 рік, внести відповідні зміни до міського бюджету з подальшим затвердженням цих змін на сесії міської ради.
22. Спільно з податковими органами:
– вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування.
– забезпечити протягом року спільно з податковими органами зменшення недоїмки до місцевих бюджетів, у першу чергу з плати за землю.
23. Відділу оренди та приватизації комунального майна (Р.Урбан) вжити вичерпних заходів у частині зростання надходжень орендної плати за землю, плати за оренду комунального майна, продаж майна та землі.
24. Відділу економіки виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Г.Біль) вжити заходів щодо збільшення надходжень місцевих податків і зборів, пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
25. Домогтися максимально можливого виділення коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів передбачених у державному та обласному бюджеті та не розподілених між територіями у сфері житлово-комунального та водного господарства, здійснення невідкладних природоохоронних заходів, збереження історико-культурної спадщини тощо.
Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова Т.Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту