Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього незалежного аудиту комунальних підприємств Дрогобицької міської ради

14.01.2019 732

Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього  незалежного аудиту комунальних підприємств  Дрогобицької міської ради

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
______сесія _____ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ року № _____

Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього
незалежного аудиту комунальних підприємств
Дрогобицької міської ради

На виконання петиції громадян «Про обов’язковий щорічний аудит комунальних підприємств Дрогобича», з метою забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання комунальними підприємствами Дрогобицької міської ради, на підставі ст.ст. 362-364 Господарського кодексу України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про електронні петиції у м. Дрогобич», затвердженого рішенням від 310.11.2017 № 940, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку (протокол від ________________ №____), постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол від ________________ №____), постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол від ________________ №____), керуючись ст.ст. 17, 25, п. 30-1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити перелік критеріїв до аудиторських фірм, які залучаються до проведення аудиту фінансової звітності комунальних підприємств Дрогобицької міської ради (додаток №1).
2. Встановити, що обов’язковій перевірці зовнішнім аудитом підлягає річна фінансова звітність комунальних підприємств Дрогобицької міської ради, у яких за попередній бюджетний період відповідає наступним критеріям:
2.1. Величина одержаного чистого доходу від реалізації продукції (послуг) понад 1 000 000 (один мільйон) грн.
2.2. Внески у статутний капітал понад 500 000 (п’ятсот тисяч) грн.
2.3. Подавати зведені результати аудиторських перевірок комунальних підприємств Дрогобицької міської ради на розгляд постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів, цінової політики та інвестицій.
Термін: до 30 червня року, наступного за звітним.
3. Комунальним підприємствам Дрогобицької міської ради здійснювати закупівлю послуг з проведення аудиту фінансової звітності із застосуванням системи ProZorro.
4. Уповноваженим органам комунальних підприємств Дрогобицької міської ради представляти аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності комунальних підприємств Дрогобицької міської ради на засіданні виконавчого комітету.
Термін: до 30 червня року, наступного за звітним.
5. Комунальним підприємствам Дрогобицької міської ради оприлюднювати аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності на офіційному сайті Дрогобицької міської ради.
Термін: до 30 червня року, наступного за звітним.
6. Відповідальні: керівники комунальних підприємств Дрогобицької міської ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку (А. Янів).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту