№ 1187 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України»”

27.07.2022 3967

№ 1187 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго»           Дрогобицької міської ради за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України»”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХX сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ

від 27.07.2022 року № 1187

Про погодження реструктуризації заборгованості
комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго»
Дрогобицької міської ради
за договорами реструктуризації заборгованості
за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України»

З метою забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ та з метою вжиття комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань житлово – комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту, зв’язку та будівельних інвестицій (протокол № 38 від 11.07.2022) та постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол № 52 від 06.07.2022), керуючись ст. 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017
№222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію», ст. 26, 59 та п. 11-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1.Погодити комунальному підприємству «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради (м. Дрогобич, вул. Індустріальна,1А код ЄДРПОУ 05445563) укладення договорів реструктуризації заборгованості, перед постачальником природного газу – акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720) за спожитий природний газ, використаний станом на 01 червня 2021 року для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не погашеної станом на 01.05.2022р. року в сумі 21050022,92 грн. (двадцять один мільйон п`ятдесят тисяч двадцять дві гривні 92 коп.), яка складається з сум основного боргу за наступними договорами:
1.1. Договір про відступлення права вимоги №14/7017/12 від 14.11.2012р. в розмірі 5086542,87 грн. (п’ять мільйонів вісімдесят шість тисяч п’ятсот сорок дві гривні 87 коп.)
1.2. Договір №6544/18-БО-21 від 09.10.2018 в розмірі 1476543,31 грн. (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот сорок три гривні 31 коп.);
1.3. Договір №4203/1920-БО-21 від 01.10.2019 в розмірі 643233,21 грн. (шістсот сорок три тисячі двісті тридцять три гривні 21 коп.);
1.4. Договір №20/21-2002-БО-21 від 18.09.2020 в розмірі 5820006,36 грн. (п’ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч шість гривень 36 коп.);
1.5. Договір №20/21-2003-КП-21 від 18.09.2020 в розмірі 581637,71 грн. (п’ятсот вісімдесят одна тисяча шістсот тридцять сім гривень 71 коп.);
1.6. Договір №20/21-2086-ТЕ-21 від 06.10.2020 в розмірі 7442059,46 грн. (сім мільйонів чотириста сорок дві тисячі п’ятдесят дев’ять гривень 46 коп.);
2. Виступити гарантом виконання комунальним підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради (обл. Львівська м.Дрогобич, вул. Індустріальна,1А, код ЄДРПОУ 05445563) зобов’язань за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ з постачальником природного газу – акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720), на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у межах суми 21050022,92 грн. (двадцять один мільйон п’ятдесят тисяч двадцять дві гривні 92 коп.) строком на 84 місяці.
3. Гарантія надана на строк дії договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ між комунальним підприємством «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради (обл. Львівська, м. Дрогобич, вул.Індустріальна,1А код ЄДРПОУ 05445563) та постачальником природного газу – акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720).
4. Уповноважити міського голову Т.Кучму погодити договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, які укладаються комунальним підприємством «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради (обл. Львівська м.Дрогобич, вул. Інедустріальна,1А, код ЄДРПОУ 05445563 з постачальником природного газу – акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, код ЄДРПОУ 20077720), на наступних умовах:
– Реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з Дрогобицькою міською радою згідно з даним рішенням.
-Дрогобицька міська рада гарантує виконання боржником зобов’язань за договорами про реструктуризацію, укладеними на умовах затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №222 типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), відповідальність по договору обмежується сумою заборгованості (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), яка становить 21050022,92 грн. (двадцять один мільйон п’ятдесят тисяч двадцять дві гривні 92 коп.) строком на 84 місяці.
-Реструктуризація заборгованості за спожитий природний газ, здійснюється шляхом розстрочення на 84 місяці, без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення.
– Перерахування коштів здійснюється щомісяця рівними частинами починаючи з першого числа місяця, в якому укладено договір, відповідно до графіка погашення заборгованості, який є невід’ємною частиною договору, не пізніше останнього числа відповідного місяця.
– До складу заборгованості, реструктуризація якої здійснюється згідно з договором, не включаються суми неустойки (штрафів, пеня), процентів річних, інфляційних нарахувань, нарахованих на заборгованість, в тому числі підтверджені судовим рішенням.
5. Головному розпоряднику бюджетних коштів (департамент міського господарства Р.Пошивак) передбачати витрати пов’язані із реструктуризацією заборгованості у бюджетному запиті на відповідний рік.
6. Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради (О.Савран) проводити фінансування на підставі заявок від головного розпорядника, відповідно до розпорядження міського голови про фінансування головних розпорядників бюджетних коштів на відповідний рік.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Бейзика).

Міський голова Тарас КУЧМА

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту