№ 1319 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік”

24.11.2022 4554

№ 1319 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХІV сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ

від 24.11.2022 року № 1319

 

Про бюджету
Дрогобицької міської територіальної
громади на 2023 рік

13553000000
(код бюджету)  

Беручи до уваги рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 10.11.2022 № 325 «Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики (протокол від 23.11.2022 № 64), Дрогобицька міська рада ВИРІШИЛА
1. Визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у сумі 735 807 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади – 697 793 000 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади – 38 014 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у сумі 725 641 200 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади – 697 793 000 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади – 27 848 200 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
надання кредитів з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у сумі 10 499 933,33 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади – 10 499 933,33 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
повернення кредитів до міського бюджету в сумі 333 333,33грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 333 333,33грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення;
резервний фонд бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у розмірі 2 600 000 гривень, що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 152 399 980 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади із урахуванням економії, у зв`язку з проведенням заходів з енергозбереження згідно з додатком 8.
7. Установити, що до загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік належать доходи, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 93,96,97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2023 рік”.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти та надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2023 рік”.
9. Визначити у 2023 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 10 499 933,33 гривень.
10. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Дрогобицької міської територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.
11. За наявності тимчасово вільних коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, фінансовому управлінню, в особі начальника здійснювати їх розміщення на конкурсних засадах на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Кошти, що будуть взяті з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, мають бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Доручити начальнику фінансового управління затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету і подавати їх Державній казначейській службі України для проведення подальшого перерахування.
14. Надати право розпорядникам коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку здійснювати в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
Надати право начальнику фінансового управління відкривати рахунки в установах банків державного сектору для обслуговування коштів бюджету розвитку у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
15. Головним розпорядникам коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Дрогобицькою міською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; забезпечити проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
7) привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбачених на їх утримання у 2022 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;
8) у місячний термін після набрання чинності даного рішення підготувати і подати на розгляд сесії міської ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку 7.
16. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
16.1. Якщо після прийняття рішення про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється рішенням сесії міської ради за погодженням з постійною комісією ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
16.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

17. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету на 2023 рік.

18. Установити, що підприємства комунальної власності за підсумками фінансово-господарської діяльності сплачують до загального фонду бюджету Дрогобицької міської територіальної громади 15 % чистого прибутку поквартально.

19. У 2023 році передача в оренду майна комунальної власності здійснюється на конкурсних засадах з попереднім проведенням експертної оцінки, окрім майна, що передається за 1 грн. в рік відповідно до Методики розрахунку орендної плати Дрогобицької міської територіальної громади.
При визначенні розміру орендної плати на комунальне майно керуватися Законом України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майном, затвердженою Постановою КМУ від 28.04.2021 №630, Методикою розрахунку орендної плати за користування майном Дрогобицької міської територіальної громади та Положенням про оренду майна Дрогобицької міської територіальної громади.
Управлінню майна громади (М.Свідовська) вжити вичерпних заходів у частині зростання надходжень орендної плати за землю, плати за оренду комунального майна, від продажу майна та землі.
Відділ економіки (Л.Лазунда) вжити заходів щодо збільшення надходжень місцевих податків і зборів.
20. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
21. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2023 року.
Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету, планування, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Бейзик).

Міський голова Тарас КУЧМА

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту