№ 148 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про розподіл функціональних обов’язків керівництва міської ради та її виконавчого комітету

23.06.2016 606

№ 148 Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради “Про розподіл  функціональних  обов’язків керівництва міської  ради та її виконавчого комітету

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16.06.2016 № 148

Про розподіл  функціональних 

обов’язків керівництва міської 

ради та її виконавчого комітету 

Відповідно до статей 27-40, 42, 50-54, 73-77 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно із затвердженими структурою і Положеннями про виконавчі органи Дрогобицької міської ради, виконком Дрогобицької міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл функціональних обов’язків керівництва міської ради та її виконавчого комітету (надалі – керівництво) згідно з додатком №1.

1.2. Взаємозаміщення повноважень керівництва згідно з додатком №2.

2. Рішення виконавчого комітету від 24.03.2011 № 136 та від 17.12.2015 №228 вважати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Т.Кучму.

Міський голова Т.Кучма

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради

від 16.06.2016 №148

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків керівництва  міської ради 

та її виконавчого комітету 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

1. Реалізовує повноваження, передбачені ст. ст. 26, 27-40, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами і підзаконними актами.

2. Організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету.

3. Здійснює безпосереднє керівництво відділами, управліннями і службами міської ради, департаментом міського господарства та:

– головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

– відділу кадрів;

– фінансовим управлінням;

– секретарем керівника.

4. Координує діяльність: 

– виконавчого комітету Стебницької міської ради;

– Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції;

– Дрогобицького управління Державної казначейської служби Львівської області;

– Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості;

– КП ЛОР «Дрогобицьке міжміське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»;

– управління Пенсійного фонду України в м.Дрогобичі;

– управління статистики у Дрогобицькому районі;

– державного закладу «Дрогобицька міська санітарно-епідеміологічна станція»;

– відділу Держгеокадастру в м.Дрогобичі;

– штабу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій;

– Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату;

– місцевих засобів масової інформації.

5. Забезпечує зберігання та використання гербових печаток міської ради та виконавчого комітету.

6. Сприяє діяльності:

– органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, адвокатури та внутрішніх справ;

– політичних партій, рухів, громадських організацій (об’єднань), релігійних громад і конфесій;

– органів самоорганізації населення.

7. Здійснює добір і розстановку всіх керівних кадрів.

8. Виступає розпорядником коштів виконкому міської ради.

9. Передає окремі доручення для керівництва в оперативне підпорядкування секретарю міської ради — члену виконавчого комітету міської ради і відповідним заступникам міського голови.

10. З метою оперативного вирішення питань організації роботи міської ради та її виконавчого комітету видає розпорядження у межах своїх повноважень.

11. Керує Комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітет.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ,

член виконавчого комітету міської ради (за згодою)

1. Реалізовує повноваження, передбачені ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами і підзаконними актами, несе персональну відповідальність за своєчасне вирішення питань, віднесених до компетенції ради.

2. Відповідає за:

– організацію виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, що входять до його компетенції.

3. Здійснює керівництво:

– відділом діяльності ради для забезпечення організації роботи міської ради.

4. Координує діяльність:

– постійно діючих та тимчасових комісій міської ради.

5. Керує радами, комітетами і комісіями при виконавчому комітеті  міської ради:

– спостережною;

– атестаційною;

– конкурсною комісією на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

6. Відповідає за реалізацію виконання рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень міського голови з питань, що йому передані в оперативне підпорядкування.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

1. Відповідає за:

– проведення державної політики в економіку міста, у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них; у сфері капітального будівництва об’єктів житла, соцкультпобуту, комунального господарства, промисловості;

– реалізацію державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері експлуатації і ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, об’єктів водопровідно-каналізаційного, теплоенергетики, електроенергетики, газопостачання, надання ритуальних послуг;

– реалізацію державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства;

– забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, ефективного використання природного, трудового і фізичного ресурсів;

– впровадження Стратегічного плану економічного розвитку міста Дрогобича;

– реалізацію державної економічної політики через участь у розробці проектів державних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку;

– визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва;

– здійснення економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності;

– координацію та супровід міських інвестиційних і інноваційних проектів, які фінансуються за рахунок залучених коштів;

– розробку та експертизу програм та інвестиційних проектів, бізнес-планів та інвестиційних пропозицій підприємств і установ міста;

– здійснення моніторингу проведення торгів (тендерів), по закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів;

– розробку міських проектів, програм з розвитку підприємництва та соціально-економічного розвитку в питаннях капітального будівництва;

– проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг;

– здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками;

– розробку та реалізацію системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку;

– підготовку подання на заключення контрактів з керівниками підприємств, які знаходяться у комунальній власності міста;

– розробку і реалізацію системи заходів щодо захисту прав споживачів;

– підготовку прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, організацію звітів за результатами виконання цих програм;

– підготовку та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

– здійснює аналіз стану перевезення пасажирів;

– реалізацію державної політики в сфері містобудування та архітектури;

– забезпечення дотримання законодавства в сфері містобудування, державних стандартів (ДБН), норм і правил забудови міста;

– організацію, в межах своїх повноважень, охорони реставрації і використання пам’ятників містобудування та архітектури;

– здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій мм. Дрогобича та Стебника від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків про них;

– збереження та примноження комунальних ресурсів, створення умов для ефективного їх використання, забезпечення доходної частини бюджету міста;

– здійснює контроль за ефективністю використання та збереження комунальної власності підприємствами, установами, організаціями;

– організацію створення рівних умов для участі в приватизації об’єктів комунальної власності;

– забезпечує регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання й охорони земель в межах міста;

– виконання заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

– здійснює контроль за станом навколишнього природного середовища та благоустроєм міста, за дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об’єктів міської інфраструктури;

– забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності.

2. Здійснює керівництво:

– департаментом міського господарства;

– відділом містобудування та архітектури;

– відділом архбудконтролю;

– відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

– відділом оренди та приватизації комунального майна;

– відділом економіки;

– відділом бухгалтерського обліку та звітності.

3. Координує роботу (за дорученням міського голови): 

комунальних підприємств;

КП «Управління капітального будівництва»;

КУ «Інститут міста Дрогобич»;

– управління статистики у Дрогобицькому районі;

– Дрогобицького міського центру зайнятості.

4. Керує колегіями, комісіями при виконавчому комітеті міської ради:

– колегією з питань соціально-економічного розвитку;

– конкурсним комітетом з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів по регулярних маршрутах м.Дрогобича;

– комітетом з конкурсних торгів;

– комісією  з обстеження зелених насаджень м. Дрогобича;

– наглядовою радою з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій;

– міжвідомчою комісією;

– комісією про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні  або в оперативному управлінні підприємств,  установ та організацій.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

1.Відповідає за:

– реалізацію державної політики у гуманітарній сфері, у галузях науки, освіти, культури та мистецтв, фізичної культури, спорту та туризму, охорони здоров’я, молодіжної політики, гендерної політики, охорони материнства та дитинства, соціального захисту неповнолітніх, питань опіки та піклування, проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, соціального захисту населення;

– здійснення керівництва закладами науки, освіти, культури та мистецтв, фізичної культури, спорту та туризму, охорони здоров’я, молодіжної політики, що належить до виконавчих органів міської ради;

– функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

–  охорону та використання культурної спадщини (пам’ятки історії та культури), релігійних споруд;

– сприяння роботі творчих спілок національно-культурних товариств, організацій, в тому числі молодіжних і дитячих фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, культури та мистецтв, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та туризму, молодіжної політики, соціального захисту населення;

– сприяння міжнародному співробітництву у галузях науки, освіти, культури, фізичної культури, спорту та туризму, охорони здоров’я;

– здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

– забезпечення боротьби з наркоманією;

– забезпечення, відповідно до законодавства, вирішення питань опіки і піклування;

– захист, забезпечення законності, прав і свобод громадян;

– забезпечення інформування засобів масової інформації, подання аналітичної експрес-інформації в облдержадміністрацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів, про важливі події, явища та суспільно-політичну ситуацію в мм.Дрогобичі та Стебнику;

– організацію і проведення урочистих зборів, присвячених державним святам, урочистостей, ювілеїв, пам’ятних дат, мітингів (віче) загальнодержавного і міського спрямувань, спортивних, культурно-видовищних, музичних заходів, маніфестацій (походів) і демонстрацій, інших масових заходів, що проводяться з ініціативи міської ради та її виконавчих органів, а також громадських організацій;

– організацію виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, що входять до його компетенції;

– здійснення організації матеріально-фінансового забезпечення закладів  освіти, культури та мистецтв, фізичної культури, спорту та туризму, охорони здоров’я, молодіжної політики, що належить до виконавчих органів міської ради.

2. Здійснює керівництво:

– управлінням праці та соціального захисту населення;

– Дрогобицьким міським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;

– відділом охорони здоров’я;

– відділом освіти;

– відділом культури та мистецтв;

– відділом молодіжної політики, сім’ї та спорту;

– відділом – службою справах дітей;

– міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3. Координує діяльність:

– міської ради та її виконавчих органів щодо співпраці з релігійними громадами, конфесіями і духовенством;

– закладів освіти, культури та мистецтв, фізкультури, спорту та туризму, охорони здоров’я, що належать до повноважень виконавчих органів міської ради.

4. Керує радами, комітетами і комісіями при виконавчому комітеті  міської ради:

– опікунською радою;

– координаційною радою з питань дітей;

– координаційною радою з питань сім’ї та молоді;

– координаційною радою з питань суспільно-небезпечних узалежнень та груп ризику громадян;

– комісією з питань надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги;

– комісією з питань встановлення статусу учасника війни та інвалідності;

– комісією у справах альтернативної (невійськової) служби.

– надзвичайною протиепідемічною комісією;

– комісією для розгляду окремих звернень громадян з питань пенсійного забезпечення;

– комісією з питань поновлення прав реабілітованих  міської  ради;

– координаційною радою з питань гендерної політики та протидії торгівлі людьми;

– молодіжною дорадчою радою;

– радою культури та мистецтв.

5. Відповідає за реалізацію виконання рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень і доручень міського голови з питань, що йому передані в оперативне підпорядкування.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

1. Відповідає за:

–  організацію роботи апарату міської ради та виконавчого комітету;

–  здійснення повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики;

– забезпечення підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

– стан діловодства;

– розгляд письмових звернень громадян та юридичних осіб;

– організацію особистого прийому громадян;

– забезпечення роботи «прямої лінії» міської ради;

– забезпечення формування оперативних (місячних, тижневих) планів роботи міської ради;

– організаційне та інформаційне забезпечення міської ради та виконавчого комітету;

– організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців;

– реалізацію державної політики у сфері архівної справи;

– організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, нормативних актів міністерств і відомств України;

– захист прав та законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету у судових органах та інших державних установах;

– організацію роботи центру надання адміністративних послуг;

– взаємодію з судовими, правоохоронними органами, органами  юстиції;

– організацію виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, що входять до його компетенції.

2. Здійснює керівництво:

– відділом правового забезпечення;

– організаційним відділом;

– відділом ведення Державного реєстру виборців;

–  загальним відділом;

– відділом міського архіву;

– відділом-центром надання адміністративних послуг;

– обслуговуючим персоналом, технічними працівниками.

3. Координує роботу з кадрових питань та служби в органах місцевого  самоврядування (за дорученням міського голови).

4. Керує адміністративною комісією при виконавчому комітеті  міської ради та комісією з питань приватизації житла.

Секретар міської ради О.Хрущ 

Перший заступник міського голови І.Герман

Заступник міського голови з 

гуманітарних та соціальних питань О.Дукас

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, 

керуючий справами виконкому В.Коцюба

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради

від 16.06.2016 №148

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

повноважень керівництва міської ради та її виконавчого комітету 

Посада Хто заміщає
Міський голова Секретар міської ради (по міській раді)

Перший заступник міського голови

(по виконкому міської ради)

Секретар міської ради Міський голова
Перший заступник міського голови Міський голова

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому (у разі відсутності міського голови)

Заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань Перший заступник міського голови
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому Перший заступник міського голови

Секретар міської ради О.Хрущ 

Перший заступник міського голови І.Герман

Заступник міського голови з 

гуманітарних та соціальних питань О.Дукас

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, 

керуючий справами виконкому В.Коцюба

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту