№ 1734 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін у Положення про матеріальне стимулювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь та департаментів Дрогобицької міської ради”

29.06.2023 4863

№ 1734 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін  у  Положення про матеріальне стимулювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь та  департаментів Дрогобицької міської ради”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХІХ сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ

від 29.06.2023 року № 1734

Про внесення змін у Положення
про матеріальне стимулювання працівників
відділів виконавчих органів, управлінь та
департаментів Дрогобицької міської ради  

Беручи до уваги рішення Дрогобицької міської ради від 25.05.2023 №1637 «Про затвердження структури Дрогобицької міської ради, загальної чисельності», розглянувши лист відділу бухгалтерського обліку та звітності від 20.06.2023 №180, відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол № 81 від 27.06.2023), керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення належного стимулювання працівників враховуючи рівень організації роботи, її ефективність, міська рада в и р і ш и л а :

1.Внести зміни у «Положення про матеріальне стимулювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь та департаментів Дрогобицької міської ради», затверджене рішенням Дрогобицької міської ради від 09.07.2019 №1856, а саме, пункти 2.2., 2.3., 3.3., 3.4., 4.1. викласти в наступній редакції:
пункт 2.2. «Надбавки та доплати першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, секретарю міської ради, керівникам та заступникам керівників відділів виконавчих органів, керівникам управлінь, департаментів та їх заступникам, спеціалістам відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів, службовцям та робітникам, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, встановлюються розпорядженням міського голови.»
пункт 2.3. «Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється :
– першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, секретарю міської ради, керівникам та заступникам керівників відділів виконавчих органів, керівникам управлінь, департаментів та їх заступникам, спеціалістам відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу з урахування надбавки за ранг та надбавки за вислугу років, службовцям – у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи для призначених працівників встановлюється з першого числа наступного з дати прийняття місяця. Розмір надбавки конкретного працівника залежить від рівня кваліфікації та обсягів виконаної роботи на відповідній посаді, проявленої ініціативи при вирішенні поставлених завдань, дотримання виконавської дисципліни. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється щомісячно для першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників та заступників керівників відділів виконавчих органів, керівників управлінь, департаментів та їх заступників, спеціалістів відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів, службовців, інших працівників відділів виконавчих органів,управлінь, департаментів, Дрогобицької міської ради».
пункт 3.3. «Преміювання першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників та заступників керівників відділів виконавчих органів, керівників управлінь, департаментів та їх заступників, спеціалістів, відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів, службовців, а також робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, здійснюється за розпорядженням міського голови.»
пункт 3.4. «Преміювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів здійснюється також до державних і професійних свят за рахунок асигнувань, передбачених на оплату праці у межах фонду преміювання. Фонд преміювання формується у розмірі не менше як 10 % середньомісячної заробітної плати та економії фонду оплати праці. Видатки по преміюванню передбачаються у фонді заробітної плати. Преміювання міського голови здійснюється до державних і професійних свят в межах коштів передбачених на преміювання та при економії фонду оплати праці в розмірі середньомісячної заробітної плати.»
пункт 4.1. « Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення надається:
– міському голові за рішенням Дрогобицької міської ради;
– першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, секретарю міської ради, керівникам та заступникам керівників відділів виконавчих органів, керівникам управлінь, департаментів та їх заступникам, спеціалістам відділів виконавчих органів, управлінь, департаментів, службовцям за розпорядженням міського голови.»
2. Пункт 1 рішення Дрогобицької міської ради від 24.06.2023 №434 «Про внесення змін у Положення про матеріальне стимулювання працівників відділів виконавчих органів, управлінь та департаментів Дрогобицької міської ради», що стосується викладення пункту 2.3 рішення Дрогобицької міської ради від 09.07.2019 №1856 у новій редакції, вважати таким, що втратив чинність.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Бейзик).

Головуючий на сесії Світлана Маменька

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту