№ 2308 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про затвердження нової редакції статуту Дочірнього підприємства «Комунальник» Комунального підприємства «Комбінат міського господарства»”

08.04.2020 1209

№ 2308 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про затвердження нової редакції статуту  Дочірнього підприємства «Комунальник» Комунального підприємства «Комбінат міського господарства»”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
65 сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 08.04.2020 р. № 2308

Про затвердження нової редакції статуту
Дочірнього підприємства «Комунальник»
Комунального підприємства «Комбінат міського господарства»

З метою підтримки функціонування та покращення економічної діяль-ності підприємства, керуючись Господарським кодексом України, ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в порядку ст. 13 Регламенту, міська рада вирішила:
1.Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Комунальник» Комунального підприємства «Комбінат міського господарства», а саме під-пункти 1.3. та 1.5. розділу 1. «Загальні положення» статуту викласти в на-ступній редакції:
1.3. В своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про підприємництво”, іншими законними та підзаконними норма-тивними актами, цим Статутом, наказами директора Комунального підпри-ємства «Комбінат міського господарства».
1.5. Повна назва Підприємства:
– Дочірнє підприємство «Комунальник» Комунального підприємства «Комбінат міського господарства»;
– Скорочена назва: ДП «Комунальник» КП «КМГ».
2.Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Комунальник» Ко-мунального підприємства «Комбінат міського господарства», а саме до-повнити пункт 2.2. розділу 2. «Мета та предмет діяльності» абзацами насту-пного змісту:
• надання послуг з поводження з побутовими відходами.
3.Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Комунальник» Ко-мунального підприємства «Комбінат міського господарства», а саме з підпункту 2.2. розділу 2. «Мета та предмет діяльності» вилучити наступні підпункти:
• відлови бродячих тварин;
• збір та вивіз рідких відходів;
• вивезення дорожнього та побутового сміття.
5.Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Комунальник» Кому-нального підприємства «Комбінат міського господарства» в новій редакції з урахуванням викладених вище змін (додається).
6.Уповноважити в.о.директора Комунального підприємства «Комбінат міського господарства» Красуляк В.С. подати документи для державної ре-єстрації нової редакції Статуту ДП «Комунальник» КП «КМГ».
7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію питань житлово – комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку (А.Янів).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту