№ 2439 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням міської ради від 21.05.2020 року № 2390″

11.06.2020 2203

№ 2439 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням міської ради від 21.05.2020 року № 2390″

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
68 сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.06.2020 року № 2439

Про внесення змін до Положення про нарахування
та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого
рішенням міської ради від 21.05.2020 року № 2390

З метою забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до міського бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол від 04.06.2020 № 115) та постійної комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол від 11.06.2020 № 95), відповідно до п.12.4.1. Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Внести зміни до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням міської ради від 21.05.2020 ро-ку №2390 (далі Положення), а саме:
1.1. Внести зміни до п. 3.1.4.2. Положення, а саме: доповнити таблич-ку наступним пунктом:

№ п/п Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування  адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту (ОТГ) Група платників, категорія /цільове призначаннянерухомого майна Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
2 1309 4610600000 м. Дрогобич Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, , в тому числі, яким присвоєно ознаку неприбутковості «0048». 100

1.2. Внести зміни до п. 3.3.7. Положення, а саме: п.13 таблички викла-сти у наступній редакції:

Група платників, категорія /цільове призначання земельних ділянок Розмір пільги  (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
13 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, , в тому числі, яким присвоєно ознаку неприбутковості «0048».

100 %

1.3. Внести зміни до третього абзацу п. 3.3.5. Положення та викласти його у наступній редакції:
«Податок за земельні ділянки (в межах міста Дрогобича), зайняті гара-жно-будівельними товариствами справляється у розмірі 50 відсотків суми земельного податку».
1.4. Внести зміни до п. 3.3.5. Положення, а саме: п.02.06 таблички викласти у наступній редакції

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (у м. Дрогобичі такі землі відсутні)
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,5 0,5

2. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.
3. Дане рішення опублікувати в місцевих засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та ін-вестицій (Р. Курчик) та на постійну комісію ради з питань оренди, привати-зації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчуван-ня, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю. Кушлик).

Міський голова Т. Кучма

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту