№ 258 Розпорядження міського голови “Про забезпечення участі громадськості у процесі підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів і формування нового складу громадської ради” (плюс додаток)

15.04.2016 645

№ 258 Розпорядження міського голови “Про забезпечення участі громадськості у процесі підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів і формування нового складу громадської ради” (плюс додаток)

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від 15 квітня 2016 р. № 258-р

Про забезпечення участі громадськості

у процесі підготовки та реалізації рішень

Дрогобицької міської ради та її

виконавчих органів і формування

нового складу громадської ради

З метою забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, здійснення громадського контролю за діяльністю Дрогобицького міського голови та виконавчих органів Дрогобицької міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів, підтримуючи ініціативу ряду громадських організацій та пропозиції діючого складу громадської ради, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами, внесеними постановою  Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 301, керуючись  пп.1, 9, 18, 20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

  1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів у новій редакції згідно з додатком № 1.
  2. Для формування нового складу громадської ради утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства згідно з додатком № 2.
  3. Ініціативній групі з підготовки установчих зборів Громадської ради при Дрогобицькому міському голові (В.Коцюба) не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів оприлюднити на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в газеті «Галицька Зоря» повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
  4. Встановити, що для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими зборами   інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту  громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;            інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;     інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського  суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);            відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.                Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.             У разі виявлення невідповідності вимогам, зазначених вище документів, поданих інститутом громадянського суспільства,  ініціативна  група  не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує інститут  громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

  1. Ініціативній групі  (В.Коцюба) за результатами перевірки документів, поданих інститутом  громадянського суспільства встановленим вимогам,  скласти  за  сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського  суспільства в участі в установчих зборах є:            невідповідність документів, поданих інститутом громадянського
суспільства, вимогам Типового положення;            неусунення  інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;             невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6  Типового положення;            недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в установчих зборах;            відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;             перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.             Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах,  із  зазначенням підстави  для  відмови,  інформація  про результати діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднити не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення установчих  зборів  на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб.

  1. Пункт 1 розпорядження міського голови від 03.03.2011 № 174-р “Про забезпечення участі громадськості у процесі підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів” та розпорядження міського голови від 10.04.2014 № 167-р “Про формування нового складу громадської ради” вважати такими, що втратили чинність.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

    Міський голова Т.Кучма

 

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

від 15 квітня 2016 р. №258-р

Склад ініціативної групи

з підготовки установчих зборів із формування нового складу

громадської ради при Дрогобицькому міському голові

 

Коцюба Володимир Богданович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому,

керівник ініціативної групи,

 

Николаїшин Богдан Никифорович – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців, заступник керівника ініціативної групи,

 

Кушнір Ірина Осипівна

 

– начальник організаційного відділу,

секретар ініціативної групи,

Члени ініціативної групи:

 

Ацедонський Зорян Тарасович

 

 

 

 

– голова Дрогобицької громадської організації “Молодіжний клуб Дрогобиччини”, голова громадської ради при Дрогобицькому міському голові,

 

Струналь Ігор Васильович – член Правління Дрогобицької організації Комітету виборців України, заступник голови Громадської ради  при Дрогобицькому міському голові

 

Рубан Любов Ярославівна – голова Дрогобицької ради профспілки працівників культури, член громадської ради при Дрогобицькому міському голові

 

Божик Ростислав Михайлович

 

– представник громадської організації «Дрогобицький майдан» (за згодою),

 

Кулиняк Степан Львович – начальник відділу правового забезпечення.

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів,

керуючий справами виконкому                                                         В.Коцюба

 

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту