№ 274 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про затвердження цільової програми фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр.

21.06.2016 454

№ 274 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про затвердження цільової програми фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр.

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Х сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   7 червня 2016 року № 274

 

Про затвердження цільової програми фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр.  

Розглянувши звернення департаменту міського господарства Дрогобича міської ради щодо затвердження цільової програми фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр., з метою покращення вуличного освітлення мікрорайонів м. Дрогобича, беручи до уваги рекомендації постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку (протокол від 01.06.2016 та постійної комісії ради з питань бюджету, планування фінансів, цінової політики та інвестицій (протокол від ________________ № ____), керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», п.22 ч. 1 ст.26. пп.11 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дрогобицька міська рада вирішила:

 1. Затвердити цільову програму фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр. загальною вартістю 18 344 100,00 грн.
 2. Здійснити розподіл фінансів на цільову програму щорічно у сумах згідно додатку №1 до рішення.
 3. Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради (О.Савран) здійснювати першочергово заходи з спрямування коштів бюджету розвитку (КТКВ 150101, КЕКВ 3122) по даному об’єкту при прийнятті бюджету  м. Дрогобич на 2016-2019рр. та внесенню змін до бюджету.
 4. Відділу економіки виконкому Дрогобицької міської ради (Г. Біль) щорічно до 2019 року подавати пропозиції щодо залучення державних інвестиційних програм для повного виконання реконструкції по об’єкту.
 5. Виконання цього рішення покласти на департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (І. Лепкий).
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку (Т. Демко).

 

Міський голова                                                                                    Т. Кучма

 

 

Додаток

До рішення Х сесії

Дрогобицької міської ради

від 7 червня 2016р.

Розподіл фінансів на цільову програму фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)»

Рік виконання 2016 2017 2018 2019
Сума до виконання в грн. 3 335000,00 грн. 5 009 000,00 грн. 5 000 000,00 грн. 5 000 000,00 грн.

 

Секретар міської ради                                                                  О. Хрущ

 

Додаток

До рішення Х сесії

Дрогобицької міської ради

від 7 червня  2016р. № 274

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016- 2019рр

1 .Загальні положення

1.1. Виконавчі органи Дрогобицької міської ради керуючись положеннями Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноважені здійснювати заходи для виконання реконструкції по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр. для забезпечення безпечного пересування людей, покращення технічного стану та підвищення низьких експлуатаційних якостей електромереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою в місті, назріла проблема відновлення та реконструкції існуючих систем вуличного освітлення в м. Дрогобич, відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів України.

 1. Мета та завдання Цільової програми
 • Метою Цільової програми є забезпечення Дрогобицькою міською радою її виконавчих органів належним фінансуванням по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр. для повного виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації.
 • Завданням Цільової програми є фінансування Замовника по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр., своєчасне забезпечення коштами відповідно до щорічного розподілу фінансів Цільової програми на 2016- 2019рр.
 • Головними розпорядниками і відповідальними виконавцями Цільової програми є виконавчі органи міської ради визначені рішенням про затвердження Цільової програми.
 • Забезпечення умов безпечного пересування населення та учасників дорожнього руху, надійності функціонування і сталого розвитку об’єктів вуличного освітлення шляхом енергозбереження об’єктів освітлення для зменшення обсягів енергоспоживання.
 • Для підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення.

3.Очікувані результати

3.1. Виконання передбачених програмою обсягів видатків дасть можливість убезпечити виконання робіт по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в           м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» і значно зменшить бюджетні витрати на споживання електроенергії за рахунок використання енергозберігаючих технологій, обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок збільшення строку виконання високоефективних освітлювальних приладів.

В результаті її впровадження буде досягнуто рівень освітлення вулиць відповідно до санітарних норм освітлення, що позитивно вплине на дорожньо – транспортну ситуацію в місті та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації на вилицях м. Дрогобича, а також зменшить соціальне невдоволення мешканців територіальної громади                м. Дрогобич.

4.Джерела фінансування Цільової програми

 • Фінансове забезпечення виконання Цільової програми планується за рахунок коштів міського бюджету м. Дрогобич (КТКВ 150101, КЕКВ 3142).
 • Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Дрогобич, розподілу фінансів на Цільову програму 2016-2019 рр. можуть змінюватись під час бюджетних періодів на підставі рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
 • Фінансування Цільової програми здійснюється відповідно до нормативно-правових актів.

5.Контроль за виконанням

 • Загальний контроль за виконанням Цільової програми здійснює перший заступник міського голови.
 • Організацію виконання Цільової програми здійснюють виконавчі органи міської ради визначені в рішенні Дрогобицької міської ради про затвердження Цільової програми.

Директор департаменту

міського господарства                                                              І. Лепкий

 

 

ПАСПОРТ

цільової програми фінансування по об’єкту: «Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобич Львівської області (реконструкція)» на 2016-2019рр.

 1. Ініціатор розроблення програми Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.
 2. Дата, номер і назва розпорядчого документу рішення Дрогобицької міської ради від 02.03.2016 № 155 та від 31.03.2016 № 191 «Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобич на 2016 рік».
 3. Розробник програми Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.
 4. 4. Відповідальний виконавець програми Директор департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.
 5. 5. Учасники програми Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, підрядна організація».
 6. 6. Термін реалізації програми 2016-2019рр.
 7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми бюджет м. Дрогобич

 

Директор департаменту                                                                     І.Лепкий

міського господарства

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту