№ 296 Розпорядження міського голови “Про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення”

12.05.2016 435

№ 296 Розпорядження міського голови “Про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від 12 травня 2016 р. № 296-р

Про робочу групу з питань

легалізації виплати заробітної

плати та зайнятості населення

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 26.04.2016 року № 235/0/5-16 «Про обласну робочу групу з питань легалізвції виплати заробітної плати та зайнятості населення», з метою легалізації заробітної плати, виявлення прихованої зайнятості, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити склад робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати тазайнятості населення згідно з додатком №1.
 2. Затвердити Положення про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення згідно з додатком №2.
 3. Управлінню праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради (І.Терлецький) надавати інформацію про результати діяльності робочої групи департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації щомісячно до 5 числа для подальшого інформування Міністерство соціальної політики України.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови І.Германа.

 

Міський голова                                                                           Т.Кучма

 

 

Додаток №1

до розпорядження міського голови

від 12 травня 2016р. №296-р

 

СКЛАД

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати

та зайнятості населення

 

Голова робочої групи              – перший заступник міського голови

 

Заступник голови                              – перший заступник начальника Дрогобицької

робочої групи                           ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

(за згодою)

Секретар робочої групи           – начальник відділу економіки виконкому Дрогобицької міської ради

Члени робочої групи:

Начальник відділу контрольно – перевірочної роботи управління податків і зборів фізичних осіб Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

(за згодою)

Головний державний інспектор ГУ Держпраці у Львівській області

(за згодою)

Прокурор Дрогобицької місцевої прокуратури (за згодою)

Начальник управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради

Начальник Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Львівської області ( за згодою )

Директор Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості ( за згодою )

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконкому,

керуючий справами                                                                   В.Коцюба

 

 

Додаток № 2

                                                                  до розпорядження міського голови

                                                                  від 12 травня 2016 р. № 296-р

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати

та зайнятості населення

 1. Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – Робоча група) є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітету Дрогобицької міської ради.
 2. Робоча група утворюється та ліквідується розпорядженням міського голови.
 3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями діяльності Робочої групи є:

– сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

– забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці;

– запобігання проявам „тіньової” зайнятості;

– забезпечення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів, з метою вжиття заходів впливу до керівників підприємств, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного податкового та трудового законодавства;

– проведення інформаційної роботи серед населення, в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

– проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства, в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

 1. Основними напрямками діяльності Робочої групи є:

– проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного податкового та трудового законодавства, в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;

– здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій всіх форм власності та видів економічної діяльності, суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані та діють на території області;

– забезпечення взаємодії з організаціями роботодавців та профспілок, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо формування громадської думки населення, в частині негативного ставлення до праці без офіційного оформлення трудових відносин;

– заслуховування керівників підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог податкового та трудового законодавства;

– координація роботи робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 1. Робоча група має право:

– одержувати статистичну інформацію та інші дані від підприємств, організацій, установ, фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб для забезпечення результативної діяльності;

– делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань соціально – економічного розвитку і трудових відносин в органах державної виконавчої влади (за погодженням з керівниками цих органів);

– заслуховувати роботодавців щодо дотримання вимог чинного законодавства;

– аналізувати наявну інформацію, якою володіють органи Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду, з метою встановлення обставин, які можуть свідчити про використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та/або виплати зарплати менше встановленого законодавством розміру;

– брати участь у засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

– заслуховувати представників робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення щодо вжитих заходів;

– на виконання рішень Робочої групи зобов’язати контролюючі органи здійснювати перевірки на підприємствах, установах, організаціях, у фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб, в частині дотримання податкового та трудового законодавства;

– розміщувати інформацію про діяльність Робочої групи в засобах масової інформації.

 1. Робоча група зобов’язана діяти відповідно до вимог статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист персональних даних» та інших розпорядчих документів.
 2. Організація діяльності Робочої групи:

8.1. Персональний склад Робочої групи та Положення про Робочу групу затверджується розпорядженням міського голови.

8.2. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи;

8.3. Формою роботи Робочої групи є засідання, яке проводиться за рішенням голови Робочої групи, але не рідше одного разу в місяць;

8.4. Засідання Робочої групи вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. У разі відсутності члена Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка тощо), передбачених Кодексом законів про працю України, відсутнього заступає особа, яка відповідно до наказу чи посадової інструкції виконує його обов’язки;

8.5. Організаційне, інформаційне, матеріально – технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює відділ економіки виконкому Дрогобицької міської ради.

 1. Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписує голова Робочої групи, а у разі його відсутності з поважних причин – заступник голови. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів членів групи, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Робочої групи.
 2. Контроль за виконанням рішення Робочої групи покладається на її членів відповідно до їх компетенції, узагальнення виконання пунктів рішення здійснює секретар робочої групи.

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконкому,

керуючий справами виконкому                                               В.Коцюба

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту