№ 308 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення Дрогобицької міської ради від 18 травня 2016 року № 271 “Про створення тимчасової контрольної комісії ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради”” (плюс додаток)

05.07.2016 410

№ 308 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін та доповнень до рішення Дрогобицької міської ради від 18 травня 2016 року  № 271 “Про створення тимчасової контрольної комісії ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради”” (плюс додаток)

Дрогобицька міська рада

ХІ сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 5  липня 2016 року № 308

Про внесення змін та доповнень до рішення Дрогобицької міської ради від 18 травня 2016 року  № 271 “Про створення тимчасової контрольної комісії ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради”

Забезпечуючи належне дотримання принципів верховенства права та юридичної визначеності, керуючись статтями 7, 140, 143, 144 Основного Закону України, Рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, статтею 25, пунктом 2 частини першої статті 26, статтями 48, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною шостою статті 14 Регламенту Дрогобицької міської ради, міська рада вирішила:

  1. Внести до Рішення Дрогобицької міської ради № 271 від 18 травня 2016 року “Про створення тимчасової контрольної комісії ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради” наступні зміни та доповнення:

1) у першому пункті 1 слово “осіб” замінити словосполученням “депутатів Дрогобицької міської ради VII скликання”;

2) пункт, що розташований між першим пунктом 1 та пунктом 3, викласти в такій редакції:

“2.     Затвердити персональний склад даної тимчасової контрольної комісії ради згідно з додатком.

З метою повного, ґрунтовного та всебічного вивчення фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Дрогобицької міської ради Львівської області «Управління капітального будівництва» тимчасова контрольна комісія ради уповноважена залучати до своєї роботи експертів та спеціалістів, які не наділяються правом голосу та виконують консультативні функції, а також організаційний та обслуговуючий персонал.

Рекомендувати комісії залучити як експертів та спеціалістів представників відповідних структурних підрозділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області, зокрема завідувача сектора із земельних питань Відділу оренд та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області Свідовську М.В., провідного спеціаліста Відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області Якимчука Я.Б., а також начальника Комунального підприємства Дрогобицької міської ради Львівської області «Управління капітального будівництва» Бохонку В.П.”;

1) у пункті 5 слово “акт” замінити словом “звіт”;

2) у Додатку «Склад тимчасової контрольної комісії ради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Управління капітального будівництва” Дрогобицької міської ради»:

  • пункт 1 доповнити наприкінці словосполученням та символами “ – голова комісії;”;
  • пункти 2, 3, 4, 6 доповнити наприкінці символом – члени комісії, “;”;
  • пункт 5 доповнити наприкінці словосполученням та символами “ – секретар комісії;”;
  • у пункті 6 словосполучення та символи “ – депутат міської ради” замінити символом “.”.
  1. Відділу діяльності ради (Гринчишин А.Т.) опублікувати дане Рішенням на офіційній інтернет-сторінці Дрогобицької міської ради.
  2. Пункт 6 Рішення викласти в новій редакції: “Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань регулювання земельних відносин Балога О.Б.”

Дане Рішення як правозастосовчий акт органу місцевого самоврядування, що визначає організаційні засади діяльності органу ради, набирає чинності з моменту його прийняття.

Рішення Дрогобицької міської ради Львівської області є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста Дрогобича органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Права місцевого самоврядування, невизнані, порушені чи оспорювані права, свободи та інтереси громадян захищаються в судовому порядку.

Міський голова                                                               Т. Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту