№ 367 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність”

27.05.2021 2398

№ 367 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
VІІI сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ

від 27 травня 2021 року № 367

Про встановлення фіксованих ставок єдиного
податку для фізичних осіб – підприємців, які
здійснюють господарську діяльність

З метою систематизації і впорядкування ставок єдиного податку для фі-зичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють госпо-дарську діяльність, та забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до Дрогобицької міської територіальної громади, враховуючи реко-мендації постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів, ціно-вої політики та інвестицій (протокол від 20.05.2021 № 21) та постійної комі-сії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол від 06.05.2021 № 9), відповідно до п. 293.2 Податкового Кодексу України, керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада в и р і ш и л а:
1. Встановити з 01.01.2022 року наступні фіксовані ставки єдиного по-датку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяль-ність:
Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового міні-муму.
Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробіт-ної плати.
Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі
– 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
– 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
2. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для праце-здатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки)».
3. Фіксовані ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду гос-подарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
4. Вважати таким, що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення:
Дрогобицької міської ради від 21.05.2020 № 2391 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здій-снюють господарську діяльність»;
Стебницької міської ради від 21.06.2019 № 633 «Про встановлення фік-сованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійсню-ють господарську діяльність»;
Бистрицької сільської ради від 14.07.2020 № 579а «Про встановлення єдиного податку на території Бистрицької сільської ради»;
Болехівської сільської ради від 10.07.2019 № 403 «Про встановлення єдиного податку на території Болехівської сільської ради»;
Броницької сільської ради від 30.01.2015 № 420 «Про встановлення єдиного податку на території Броницької сільської ради»;
Верхньогаївської сільської ради від 09.06.2017 № 197 «Про встанов-лення єдиного податку на території сільської ради»;
Волянської сільської ради від 28.12.2017 № 258 «Про встановлення єдиного податку на території Волянської сільської ради»;
Дережицької сільської ради від 03.04.2019 № 253 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Дережицької сільської ради на 2020 рік»;
Добрівлянської сільської ради від 17.02.2017 № 124 «Про встановлен-ня єдиного податку на території села Добрівляни»;
Долішньолужецької сільської ради від 10.05.2020 № 322 «Про затвер-дження ставок єдиного податку на 2021 рік для фізичних осіб-підприємців, віднесених до 1 та 2 груп платників єдиного податку»;
Лішнянської сільської ради від 26.06.2020 № 738 «Про встановлення єдиного податку на території Лішнянської сільської ради»;
Михайлевицької сільської ради від 22.06.2018 № 209 «Про встанов-лення місцевих податків на території Михайлевицької сільської ради на 2019 рік».
Нижньогаївської сільської ради від 09.12.2011 № 113 «Про місцеві по-датки та збори»:
Почаєвицької сільської ради від 10.07.2020 № 358 «Про встановлення ставок єдиного податку»;
Раневицької сільської ради від 09.09.2020 № 446 «Про встановлення ставок єдиного податку 2021 рік для першої та другої груп платників єдино-го податку на території Раневицької сільської ради»;
Рихтицької сільської ради від 31.01.2017 № 297 «Про встановлення єдиного податку на території Рихтицької сільської ради»;
Ступницької сільської ради від 30.01.2015 № 263 «Про встановлення єдиного податку на території Ступницької сільської ради»;
Унятицької сільської ради від 30.01.2015 № 261 «Про встановлення єдиного податку на території села Унятичі».
5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року.
6. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комі-сію ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та інвес-тицій (Р. Бейзик) та на постійну комісію ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю. Кушлик).

Міський голова Т. Кучма

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту