№ 55 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про повернення історичних назв нинішнім вулицям Васильєва, Енгельса, Пушкіна, Червоноармійській, Геврика, Калініна і май­дану В.І.Леніна”

14.05.1990 720

№ 55 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про повернення історичних назв нинішнім вулицям Васильєва, Енгельса, Пушкіна, Червоноармійській, Геврика, Калініна і май­дану В.І.Леніна”

РІШЕННЯ
Дрогобицької міської Ради народних депутатів
/перша сесія першого демократичного скликання/

від 14 травня 1990 року №55
м. Дрогобич

Про вирішення питання власності
на будинок на пл. Леніна, 1

Вивчивши питання про власність та експлуатацію адміністратив­ного будинку на пл. Леніна, 1 /ратуша/, міська Рада народних депута­тів встановила, що цей будинок /колишній майдан Ринок,1/ було побу­довано в 20-х роках XX століття тодішніми властями міста /магістра­том/ як адміністративний корпус, в якому були зосереджені основні адміністративні служби міста.
У 1939 році ратуша, як і інші будинки адміністративних органів міста й району /повіту/, згідно з Постановою Народних Зборів Захід­ної України від 26.10.1939 р., була націоналізована і зарахована до державного фонду.
З 1944 по 1959 рік в будинку ратуші було розміщено Дрогобиць­кий обком КПУ та обком ЛКСМУ, право власності яких на цей будинок нічим не підтверджується.
Постановою бюро Львівського обкому Компартії України та викон­кому Львівської обласної Ради депутатів трудящих від 22 серпня 1959 року за
№ 32 “Про використання приміщень, які займали обласні організації колишньої Дрогобицької області”, цей будинок було пере­дано на баланс Дрогобицького міськвиконкому. З цього часу 1 та 2-ий поверхи будинку ратуші зайнято міськими організаціями Компартії України та комсомолу,
а 3-ій поверх та цокольну частину /ця площа удвічі менша від площі, зайнятої вказаними організаціями/ – міськ­виконкомом з деякими його відділами та комітетом народного контролю.
На сьогодні більшість відділів і служб міськвиконкому розміще­но в різних мікрорайонах міста /деякі з них віддалені від центру більш ніж на 4 км/, що не сприяє оперативному вирішенню питань функ­ціонування складного господарського та культурного механізму міста. Численним відвідувачам міськвиконкому /переважно інвалідам та пен­сіонерам/ для вирішення щоденних життєвих проблем доводиться підні­матися на третій поверх. Міська Рада народних депутатів та її Пре­зидія не мають можливості користуватися великим залом ратуші для проведення засідань та сесій і змушені проводити їх в залах Будин­ку культури, тощо. Керівники новообраної міської Ради, її постійні комісії не забезпечені робочими місцями, депутати не ведусь прийому громадян через відсутність приміщень.
Слід зазначити також, що протягом останніх 45 років парторганізації, які в основному користувалися будинком ратуші, не платячи за оренду міськвиконкому, занедбали будинок і його загальний стан значно погіршився; дах знаходиться в аварійному стані.
Виходячи з наведеного, а також з того, що будинок на пл.. Леніна, 1 став належати на правах власності Дрогобицькій міській Раді народних депутатів, що підтверджується довідкою Дрогобицького міжміського бюро технічної інвентаризації від 14.05.1990 р. та з метою кращої організації управління службами міста й кращого використання корисних адміністративних площ, міська Рада народних депутатів вирішила:
1. Згідно з Постановою Народних Зборів Західної України від 26.10.1939 року, постановою бюро Львівського обкому КПУ та виконав­чого комітету Львівської обласної Ради депутатів трудящих “Про вико­ристання приміщень, які займали обласні організації колишньої Дрого­бицької області”, будинок на площі Леніна, 1 /ратуша/ вважати виключ­но власністю Дрогобицької міської Ради народних депутатів.
2. Зобов’язати міський виконавчий комітет:
а/ доручити ЖЕК № 4 оформити на свій баланс будинок ратуші /пл. Леніна, 1/, належного згідно п.1 даного рішення Дрогобицькій місь­кій Раді народних депутатів, про що скласти необхідний акт;
б/ замовити в міжміському бюро технічної інвентаризації документацію, якою відображатиметься технічний опис будинку на травень – червень 1990 року;
в/ скласти дефектний акт силами Дрогобицького відділення Львів­ського філіалу “Укржитлоремпроект” для відображення стану конструк­тивних елементів будинку.
3. Зобов’язати міськвиконком /тов. Дацюк/ в місячний термін на­дати інше приміщення апарату міського комітету Компартії України та міськкому комсомолу для забезпечення їхнього функціонування.
4. Міським комітетам Компартії України та ЛКСМУ в місячний термін звільнити приміщення ратуші на пл. Леніна,1.
5. Міськвиконкому /тов. Дацюк/ в місячний термін дати свої про­позиції щодо передислокації в будинку ратуші адміністративних орга­нів міської Ради народних депутатів, її виконавчого комітету та ко­мітету народного контролю.
6. Надалі заборонити міськвиконкому розміщувати в приміщенні міської Ратуші /пл. Леніна,1/ органи будь-якої політичної чи громад­ської організації.

Голова міської Ради
народних депутатів М.І. Глубіш

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту