№ 581 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 07.06.2016 № 277 «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів»”

31.01.2017 391

№ 581 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих  податків та зборів затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради  від 07.06.2016 № 277 «Про затвердження Положення  про нарахування та сплату місцевих податків та зборів»”

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХУІІ сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 31 січня 2017 № 581

Про внесення змін до Положення про
нарахування та сплату місцевих
податків та зборів затвердженого
рішенням Дрогобицької міської ради
від 07.06.2016 № 277 «Про затвердження Положення
про нарахування та сплату
місцевих податків та зборів»

З метою забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до міського бюджету, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких за-конодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надход-жень у 2017 році», п.12.4.1. Податкового Кодексу України (із змінами та доповнен-нями), керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Внести зміни до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 07.06.2016 № 277 «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів», а саме:
1.1. У пункті 3.1.5.1. ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості:
– для будівель для публічних виступів (казино, ігорні будинки) замість «3» читати «1,5» відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
– для господарських (присадибних) будівель – котелень, бойлерних, транс-форматорних підстанцій, ГРП тощо замість «3» читати «1,5» відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податково-го) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
1.2. У пункті 3.3.5. ставка земельного податку за земельні ділянки, нормати-вну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для сільсь-когосподарських угідь замість «0,07» відсотка від їх нормативної грошової оцінки читати «0,3» відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
1.3. У пункті 3.4.3. ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановити за кожний день провадження діяльності із забезпечення парку-вання транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки,
відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі замість «0,1» відсотка читати «0,075» відсотка мінімальної заробітної плати установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
2. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року.
3. Дане рішення опублікувати в місцевих засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії ради.

Міський голова Т. Кучма

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту