№ 59 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про затвердження заходів міської Ради народних депутатів по посиленню боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в містах Дрогобичі і Стебнику”

15.05.1990 457

№ 59 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про затвердження заходів міської Ради народних депутатів по посиленню боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в містах Дрогобичі і Стебнику”

РІШЕННЯ
Дрогобицької міської Ради народних депутатів
/перша сесія першого демократичного скликання/

від 15 травня 1990 року №59
м. Дрогобич

Про затвердження заходів міської
Ради народних депутатів по посиленню
боротьби із злочинністю та охорони
громадського порядку в містах
Дрогобичі і Стебнику

Міська Рада народних депутатів, заслухавши інформацію про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в містах Дрогобичі і Стебнику, відзначає, що не зважаючи на заходи, які приймали в біжучому році правоохоронними органами спільно з громадськістю в боротьбі із злочинністю, правопорушеннями і по охороні громадського порядку, негативні тенденції продовжують мати місце практично на всіх напрямках роботи.
Високою залишається злочинність, зокрема важкі злочини, збіль­шилась кількість злочинів в громадських місцях, почастішали випадки непокори справедливим вимогам міліції, на незадовільному рівні органі­зована робота по охороні громадського порядку.
Причиною незадовільного стану боротьби із злочинністю і правопорушеннями є:
– відсутність необхідної взаємодії в діяльності органів право­порядку і громадськості;
– падіння рівня загальної дисципліни;
– правовий нігілізм;
– недоліки в економічній сфері, забезпечення населення продовольчими і промисловими товарами та порушення порядку їх розподілу;
– незадовільна організація боротьби з пияцтвом;
– незадовільна профілактична робота міського відділу внутрішніх справ з особами, які перебувають на обліку: неповнолітніми, раніше судженими, хронічними алкоголіками, особами, які ведуть паразитичний спосіб життя, наркоманами та іншими.
Враховуючи вищеозначене, міська Рада народних депутатів вирішила:
1. Міському відділу внутрішніх справ забезпечити безумовне реагування на всі заяви і повідомлення про злочини та інші правопорушення. Виключати з практики не реєстрацію заяв і повідомлень про злочини та зволікання при їх розгляді.
2. Спираючись на силу громадської думки в умовах широкої гласності, повести рішучу боротьбу з любими проявами недисциплінованості, некультурної і некоректної поведінки, пияцтвом серед особового складу міського відділу внутрішніх справ.
3. Рекомендувати Радам трудових колективів надати дієву допомогу міському відділу внутрішніх справ в підборі на роботу в органи внутрішніх справ працівників, що користуються повагою і авторитетом. Вважати за доцільне при комплектуванні служб міського відділу внутрішніх справ перевагу надавати місцевим радам.
4. Вийти з клопотанням в управління внутрішніх справ, обласну Раду народних депутатів про надання допомоги по збільшенню кількості транспортних засобів міського відділу внутрішніх справ, а саме по службах:
ППС – 4 автомашини, ВКР – 2 автомашини, МВМ – м. Стебник – 1 автомашина, ДАІ – 2 автомашини, начальнику МВВС – 1 автомашина, медвитверезник – 1 автомашина, ІТУ – 1 автомашина.
Забезпечити при виділенні автотранспорту необхідні штати водіїв.
Закріпити базовим підприємствам для надання необхідної допомо­ги в ремонті автомашин міському відділу внутрішніх справ АТП – 14607.
5. Постійній комісії по проектуванню, архітектурі, будівництву і промисловості будівельних матеріалів вивчити питання про капітальне будівництво приміщень міського відділу внутрішніх справ з наступним винесенням його на розгляд чергової сесії міської Ради народних депу­татів.
6. Постійній комісії по дотриманню законності, правопорядку і реабілітації:
– проробити питання і підготувати пропозиції по підготовці від­новленню роботи громадських формувань ДНД, товариських судів, рад профілактики, робочих загонів, громадських пунктів охорони порядку із врахуванням останніх рішень обласної Ради народних депутатів і Уряду республіки та винести на розгляд чергової сесії;
– вивчити питання переведення медвитверезника в структуру ме­дичних закладів, а його штату – в ППС;
– спільно з постійними комісіями в справах молоді та освіти вивчити питання про забезпечення правопорядку під час відправлення моло­ді до лав Радянської армії, проведенні масових гулянь, дискотек, інших заходів і винести на розгляд чергової сесії.
7. Зобов’язати директора ДЮСШ забезпечити виділення два рази на тиждень приміщення, спортивних майданчиків для проведення занять з фізичної підготовки працівників міського відділу внутрішніх справ з наданням їм відповідного спортивного інвентаря.
8. Вийти з клопотанням в обласну Раду народних депутатів про збільшення нормативу грошових відчислень від накладених адміністративних стягнень, що залишаються в розпорядженні міського бюджету.
9. Через депутатів Верховної Ради УРСР вийти з клопотанням у Верховну Раду УРСР про внесення змін в чинне законодавство про адміністративні правопорушення, розширивши права працівників ДАІ і дільничих інспекторів при накладенні штрафів за адміністративні правопорушення і спростивши при цьому порядок оформлення відповідних матеріалів за ці правопорушення.
10. Рекомендувати радам трудових колективів, з метою збільшення штату міського відділу внутрішніх справ і його матеріального і технічного забезпечення, перерахувати на рахунок виконкому кошти згідно раніше прийнятого міськвиконкомом рішення.
11. Виконавчому комітету міської Ради народних депутатів:
– в термін до 15 червня 1990 року вийти з клопотанням в управління внутрішніх справ облвиконкому про збільшення штатів місь­кого відділу внутрішніх справ і Стебницького міського відділу міліції, беручи за основу існуючі норми; додатково ввести посади інспектора по аналізу, по кадрам і обліку, інструктора по фізичній підготовці;
– взяти на особливий контроль виконання рішення облвиконкому № 136 від 26.05.89 р. про створення необхідних житлово-побутових умов працівникам міліції. Забезпечити виділення щорічно до п’яти квартир для працівників міського відділу внутрішніх справ за рахунок дольової участі, а також сприяти веденню ними індивідуального будівництва;
– виділити місця і забезпечити будівництво платних автостоянок в районі вулиць: Космонавтів – до кінця I півріччя 1990 року, Самбірській – до кінця IV кварталу 1990 року; м. Стебнику – III кв. 1990 року;
– в термін до 01.09.1990 року вийти з пропозицією до райвикон­кому про спільне будівництво і упорядкування території для функціону­вання ярмарку за межами міста;
– в місячний термін розглянути питання про виділення приміщен­ня для його реконструкції силами підприємств міста під гуртожиток для працівників міліції, а також приміщення медвитверезника, ВВIР, громад­ських пунктів охорони порядку, службових приміщень дільничних інспек­торів, забезпечити їх телефонним зв’язком;
– включити відділ внутрішніх справ в загальноміський графік про­дажу товарів підвищеного попиту;
– до 15.06.1990 року вирішити питання про виділення працівникам
і міського відділу внутрішніх справ садово-городніх ділянок;
– до кінця III кварталу 1990 року вивчити питання про оплату працівників міліції при наданні, ними послуг по охороні громадського порядку за рахунок особистого часу під час проведення масових заходів, зокрема футболи, концерти, кроси, тощо.
12. Просити управління внутрішніх справ до кінця ІІІ кварталу 1990 року вирішити питання по проектуванню і будівництву регіонального розплідника службово-пошукових собак і послідуючим його переведенням на госпрозрахунок.
13. Керівництву міського відділу внутрішніх справ, редакції газети “Радянське слово” широко висвітлювати на сторінках газети роботу міського відділу внутрішніх справ по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської Ради по дотриманню законності, правопорядку, реабілі­тації репресованих та відшкодуванню збитків цим особам.

Голова міської Ради
народних депутатів М.І. Глубіш

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту