№ 874 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про внесення змін до рішення від 17.03.2017 р. № 661 «Про припинення (реорганізацію) юридичної особи – Комунальне підприємство «Туристичний комплекс «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом приєднання до Комунального підприємства «Дрогобицький Ринок» (код ЄДРПОУ 03337728)»“

03.10.2017 409

№ 874 Рішення сесії Дрогобицької міської ради ”Про внесення змін до рішення від 17.03.2017 р. № 661  «Про припинення (реорганізацію) юридичної особи –  Комунальне підприємство «Туристичний комплекс  «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області  (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом  приєднання до Комунального  підприємства «Дрогобицький Ринок»  (код ЄДРПОУ 03337728)»“

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХVІІ сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 03.10.2017 року № 874

Про внесення змін до рішення від 17.03.2017 р. № 661
«Про припинення (реорганізацію) юридичної особи –
Комунальне підприємство «Туристичний комплекс
«Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області
(код ЄДРПОУ 36527548) шляхом приєднання до Комунального
підприємства «Дрогобицький Ринок» (код ЄДРПОУ 03337728)»

Відповідно до статей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, керуючись статтею 59 Господарського кодексу України, нормами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтею 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол № 48 від 20.09.2017 р.) та вивчивши діяльність комунального підприємства «Туристичний комплекс «Дрогобич», Дрогобицька міська рада, – вирішила:
1. Внести зміни в п.1 рішення Дрогобицької міської ради від 17.03.2017 р. № 661 «Про припинення (реорганізацію) юридичної особи – Комунальне підприємство «Туристичний комплекс «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом приєднання до Комунального підприємства «Дрогобицький Ринок» (код ЄДРПОУ 03337728)», та викласти його в такій редакції:
Припинити юридичну особу – Комунальне підприємство «Туристичний комплекс «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 36527548), адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, майдан Шевченка, 1 (надалі КП «Туристичний комплекс «Дрогобич») шляхом його ліквідації.
2.Подальші пункти рішення Дрогобицької міської ради від 17.03.2017 р. № 661 «Про припинення (реорганізацію) юридичної особи – Комунальне підприємство «Туристичний комплекс «Дрогобич» Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 36527548) шляхом приєднання до Комунального підприємства «Дрогобицький Ринок» (код ЄДРПОУ 03337728)» викласти в наступній редакції.
3 Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком 1.
4. Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру згідно з вимогами чинного законодавства протягом шести місяців з дати прийняття даного рішення про ліквідацію підприємства та підписання його міським головою.
5. З дати прийняття рішення про припинення підприємства та підписання його міським головою до ліквідаційної комісії з проведення ліквідації КП «Туристичний комплекс «Дрогобич» переходять права по управлінню підприємством.
6. Строк заявлення кредиторських вимог до КП «Туристичний комплекс «Дрогобич» становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації та місцевій пресі.
7. Порядок роботи ліквідаційної комісії з проведення ліквідації КП «Туристичний комплекс «Дрогобич»:
7.1. У своїй діяльності ліквідаційна комісія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна міському голові та Дрогобицькій міській раді.
7.2. Роботу ліквідаційної комісії організовує її голова відповідно до даного рішення Дрогобицької міської ради та діючого законодавства.
7.3. Засідання ліквідаційної комісії правомочне, якщо в ньому беруть участь – не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії.
7.4. Рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження ліквідаційного балансу – не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.
7.5. Рішення оформляються протоколом, який підписує голова та члени ліквідаційної комісії. У випадку наявності окремих думок, член комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу.
7.6. Засідання ліквідаційної комісії проводить голова комісії.
8. Ліквідаційна комісія:
– протягом трьох робочих днів з дати прийняття даного рішення подає необхідні документи до державного реєстратора для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо припинення юридичної особи;
– забезпечує публікацію оголошення про ліквідацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації та місцевій пресі;
– до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовуватиметься для розрахунку з кредиторами;
– повідомляє Дрогобицьку об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС України у Львівській області, шляхом подання заяви платника податків за формою 8-ОПП, оригіналу довідки за формою 4-ОПП (у разі наявності) та належним чином завірену копію рішення про припинення юридичної особи – КП «Туристичний комплекс «Дрогобич» шляхом ліквідації;
– забезпечує у встановленому законом порядку та строки можливість проведення перевірок органами Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та отримання від них необхідних документів, які є необхідними для внесення запису про припинення підприємства;
– у встановленому порядку вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємств;
– вживає заходів щодо інвентаризації та оцінки майна комунального підприємства;
– до моменту затвердження ліквідаційного балансу складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період;
– після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна комунального підприємства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду та подає його на затвердження Дрогобицькій міській раді;
– після завершення розрахунків з кредиторами складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження Дрогобицькою міською радою та забезпечує подання органам доходів і зборів;
– вживає інших заходів, пов’язаних з ліквідацією підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9. Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.
10. Ліквідаційна комісія забезпечує подання до державного реєстратора документів, які підтверджують завершення процесу ліквідації КП «Туристичний комплекс «Дрогобич», для припинення підприємства.
11. Робота ліквідаційної комісії закінчується після завершення процесу ліквідації підприємства та отримання з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо припинення юридичної особи.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань оренди, приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (С. Настьошин).

Міський голова Т. Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту