АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальні власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади»

02.09.2022 1587

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  проекту рішення «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальні власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади»

Проект рішення сесії

Додаток

Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акта – рішення Дрогобицької міської ради
«Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває
у комунальні власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами
у населених пунктах Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальні власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади», підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
І. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
На території Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів, здійснюється на підставі рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.03.2017 №637, рішення сесії Стебницької міської ради від 27.04.2018 №402, а на решту територіях Дрогобицької міської територіальної громади нормативні акти відсутні.
Враховуючи зміни у територіальному устрої – приєднання Стебницької міської ради, Бистрицької, Болехівської, Броницької, Верхньогаївської, Волянської, Дережицької, Добрівлянської, Долішньолужецької, Лішнянської, Михайлевицької, Медвежанської, Нижньогаївської, Нагуєвицької, Почаєвицької, Раневицької, Рихтицької, Снятинської, Ступницької, Унятицької сільських рад до Дрогобицької міської ради є необхідність прийняття нового Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальні власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади.
Також слід зазначити, що з моменту прийняття вищевказаних рішень у 2017/2018 роках, де встановлювалися базові тарифи на сплату за користування місцями комунальної власності для розміщення рекламоносіїв, значно зростала мінімальна заробітна плата та темпи інфляційних змін.
Таким чином, виникла необхідність впорядкування діючих нормативно-правових актів міської ради та встановлення економічно обґрунтованої плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на рівні 1% від мінімальної заробітної плати, яка змінюватиметься із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.
Таким чином, вказаний регуляторний акт має врегулювати наступні проблеми:
1.Відсутність єдиного нормативного акту, який би визначав єдиний порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади.
2.Занадто низька плата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів призводить до того, що у місті розміщено забагато естетично та технічно застарілих рекламних засобів, які негативно впливають на зовнішній вигляд міста, а також спричиняють численні скарги мешканців з цього приводу.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи) Так Ні
Мешканці територіальної громади +
Органи місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

ІІ. Визначення цілей державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі аналізу регуляторного впливу.
Зазначений акт передбачає створення єдиного локального акту, яким встановлюватиметься сплата за користування місцями комунальної власності для розміщення рекламоносіїв в усіх населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади.
Визначення цілей державного регулювання:
– встановлення чіткого розміру плати за користування місцями, що належать до комунальної власності, для розміщення рекламних засобів з урахуванням виду конструкцій, зонування та єдиної базової ставки у розмірі 1% від мінімальної заробітної плати ;
– створення єдиної цілісної, впорядкованої, детальної та прозорої системи у розрахунку сплати за розміщення зовнішньої реклами у місцях комунальної власності Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади;
– ефективне використання комунальної власності громади;
– збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету.

ІІІ. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
Під час підготовки зазначеного проекту рішення сесії Дрогобицької міської ради розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акту:
Альтернатива 1
Прийняття проекту рішення в запропонованому вигляді
Альтернатива 2
Неприйняття запропонованого проекту рішення

Оцінка визначених альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення в запропонованому вигляді

залучення додаткових надходжень до міського бюджету витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним публікуванням
Альтернатива 2

Неприйняття запропонованого проекту рішення

відсутні втрата додаткових надходжень до місцевого бюджету

Оцінка впливу цілей державного регулювання на сфесу інтересів

Сфера впливу регуляторного акту Альтернатива 1 Альтернатива 2
Органи місцевого самоврядування – надходження додаткових коштів до бюджету громади;

– попередження можливих втрат бюджету громади

низькі надходження до бюджету громади
Суб’єкти господарювання – нарахування та оплата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів за прозорим механізмом відсутні
Територіальна громада – вирішення соціальних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету громади відсутні

ІV. Обґрунтування запропонованого строку дії рішення

Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін дії, не менше 5 (п’яти) років або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження результатів його дії.

V. Показники результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними та якісними показниками з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження.

Кількісні та якісні показники: Прогноз:
Надходження в бюджет Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади Прогнозується поступове збільшення надходжень до бюджету громади у 1,5-2 рази та напряму залежатиме від кількості виданих дозволів та укладених договорів на тимчасове користування місцями, що знаходяться у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів на території Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади.
Зміни архітектурного та естетичного вигляду території громади Зменшення візуальної та інформаційної напруги на вулицях населених пунктів, покращення характеристик середовища за рахунок інвестування в сучасні типи рекламних засобів, зменшення кількості рекламних засобів в історичному ареалі міста Дрогобича

 

VI. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Пропозиції та зауваження до проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються відділом економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: м.Дрогобич, площа Ринок, 1, каб.214 тел. 2-25-45, economic@drohobychrada.gov.ua в місячний термін з дня оприлюднення даного аналізу та проекту Порядку визначення розміру плати за тимчасове користуванням місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування конструкцій зовнішньої реклами у населених пунктах Дрогобицької міської територіальної громади.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту