Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) IV класу небезпеки на міському сміттєзвалищі в районі села Брониця Дрогобицької міської громади Дрогобицького району Львівської області»

16.02.2023 1718

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) IV класу небезпеки на міському сміттєзвалищі в районі села Брониця Дрогобицької міської громади Дрогобицького району Львівської області»

Проект рішення

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) IV класу небезпеки на міському сміттєзвалищі в районі села Брониця Дрогобицької міської громади Дрогобицького району Львівської області»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) IV класу небезпеки на міському сміттєзвалищі в районі села Брониця Дрогобицької міської громади Дрогобицького району Львівської області», як регуляторного акту.

Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження вартості послуг на  захоронення твердих побутових відходів, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення якісними послугами з захоронення ТПВ, що утворюються на території Дрогобицької громади.

Назва регуляторного органу: Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради

Назва документа: проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) IV класу небезпеки на міському сміттєзвалищі в районі села Брониця Дрогобицької міської громади Дрогобицького району Львівської області»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Комунальне підприємство «Снятинський Господар» Дрогобицької міської ради Львівської області .

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

З метою вдосконалення форм і методів роботи з поліпшення стану санітарного утримання сміттєзвалища в районі села Брониця, забезпечення чистоти і порядку в місті та забезпечення належного поводження з побутовими відходами, недопущення несанкціонованих смітників на території Дрогобицької громади здійснено розрахунки економічно  обґрунтованої вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів.

В разі, якщо вартість послуги не буде встановлено, не зможуть надаватися послуги на захоронення відходів, що призведе до неможливості санітарного очищення міста, порушення санітарних норм та Правил благоустрою, зумовить погіршення фінансового стану підприємства, умов господарювання.

Існує потреба врегулювання даного питання шляхом затвердження економічно обґрунтованої вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

 1. Визначення цілей регулювання

Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) до економічно обґрунтованих витрат.

Основними цілями прийняття проекту є:

 • встановлення вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на рівні економічно обґрунтованих витрат;
 • забезпечення своєчасних закупівель паливно-мастильних матеріалів, запасних частин;
 • дотримання санітарних правил та Правил благоустрою;
 • забезпечення своєчасного та надання в повному обсязі послуги на захоронення побутових відходів;
 • підвищення якості послуги на захоронення побутових відходів;
 • врегулювання  правовідносин між суб’єктами (замовник та виконавець), на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
 • інформаційне забезпечення споживачів послуг.
 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами.

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

 • залишення без зміни вартість послуги на захоронення;
 • затвердити вартість послуги на захоронення твердих побутових відходів  на економічно обґрунтованому рівні.
 1. Аналіз вищевказаного показує, що:

Перший спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що у даному випадку підприємство буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватись по зобов’язанням. Недоліки обраного способу – погіршення якості послуги, що надається.

Другий спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності вартості послуги економічно обґрунтованими витратам.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання КП «Снятинський Господар» ДМР покладених на нього зобов’язань та повноважень.

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:

– оприлюднення в засобах масової інформації повідомлення та на офіційному сайті проекту регуляторного акта щодо встановлення вартості послуги на захоронення.

– після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

До позитивних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести встановлення економічно обґрунтованої вартості послуги на захоронення твердих побутових відходів та виконання встановлених актом вимог (своєчасні розрахунки за надані послуги)

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести:

 • порушення замовниками платіжної дисципліни;
 • зміна вартості паливно-мастильних  матеріалів, основних технологічних  матеріалів, інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства України.
 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 • урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуги на захоронення ТПВ;
 • урегулювання відносин між замовниками та виконавцями послуги по захороненню ТПВ шляхом укладання договорів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

 Сфера інтересів Очікувані
вигоди витрати
Територіальна громада Урегулювання відносин між замовниками та виконавцями послуг на захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів IV класу небезпеки;

Поліпшення санітарно- епідеміологічного стану міста

Витрати часу на укладення договорів з виконавцями послуг на захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів IV класу небезпеки;

 

Суб’єкти господарювання Створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання Удосконалення порядку надання послуг на захоронення твердих побутових відходів; Витрати часу на укладення договорів з виконавцями послуг на захоронення твердих побутових, великогабаритних, відходів IV класу небезпеки;
Органи місцевого самоврядування Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарного стану міста; Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та замовниками послуг;

Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ

Часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг на захоронення побутових відходів

7.Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Термін дії рішення виконавчого комітету міської ради не обмежено. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobychrada.gov.ua.

Рішення діє до його наступного перегляду.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 • рівень оплати послуг замовниками;
 • кількість звернень (скарг) замовників щодо якості та кількості послуги, що надається;
 • розмір сплачених коштів у вигляді податків та зборів;
 • розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.
 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника за поштовою адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич вул. П. Орлика, 15;
– за електронною адресою: [email protected]

Директор КП «Снятинський Господар» ДМР                                            Владислав МАЗУР

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту