№ 1271 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про реорганізацію шляхом перетворення КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР в КНП «Дрогобицька районна поліклініка» ДМР та передачу майна паліативного відділення відокремленого структурного підрозділу Дрогобицька районна лікарня №2 с. Рихтичі КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР до КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР “

15.09.2022 4365

№ 1271 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про реорганізацію шляхом перетворення КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР в КНП «Дрогобицька районна поліклініка» ДМР та передачу майна паліативного відділення відокремленого структурного підрозділу Дрогобицька районна лікарня №2 с. Рихтичі КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР до КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР “

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ХХXII сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ

від 15.09.2022 року № 1271

Про реорганізацію шляхом перетворення
КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР в
КНП «Дрогобицька районна поліклініка» ДМР
та передачу майна паліативного відділення
відокремленого структурного підрозділу
Дрогобицька районна лікарня №2 с. Рихтичі
КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР
до КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР

Керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 59, 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 16 «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2002-19 від 06.04.2017, на звернення адміністрації комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради від 02.09.2022 № 420, враховуючи рішення розширеної медичної ради від 26.11.2021, з метою оптимізації мережі комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров’я, підвищення якості та доступності надання медичних послуг, забезпечення реалізації державної політики реформування сфери охорони здоров’я, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, враховуючи рекомендації постійних комісій ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення (№ 20 від 14.09.2022), міська рада вирішила:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради (юридична адреса: 82100 Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 443/2, код ЄДРПОУ 22421239) шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради.
2.Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради в комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради, з моменту внесення реєстраційних змін органом, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради.
3.Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня оприлюднення повідомлення рішення про реорганізацію юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради. Свої вимоги кредитори подають згідно порядку заявлення вимог кредиторів у відповідності до ст. 106, 107 Цивільного кодексу України за адресою: 82100 Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 443/2, код ЄДРПОУ 22421239.
4.Створити паліативне відділення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради з визначенням місця здійснення діяльності у с. Рихтичі Львівська обл., Дрогобицький р-н, вул. Дрогобицька, буд. 11.
5.Створити комісію з реорганізації юридичної особи – комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради у складі, згідно з Додатком до цього рішення.
6.З моменту створення комісії з реорганізації юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради до неї переходять повноваження щодо управління справами зазначеної юридичної особи. Голова комісії та її члени представляють комісію у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради.
7.Комісії з реорганізації юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради:
7.1. Забезпечити здійснення в установленому чинним законодавством порядку заходів, пов’язаних з реорганізацією комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради.
7.2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради шляхом перетворення на комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради письмово повідомити орган що здійснює державну реєстрацію про припинення юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської.
7.3. Здійснити необхідні заходи щодо попередження працівників комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради про реорганізацію підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства України (п. 1 ст. 40 КЗпП України).
7.4. Протягом двох місяців з дня прийняття даного рішення ліквідувати паліативне відділення відокремленого структурного підрозділу Дрогобицька районна лікарня № 2 с. Рихтичі.
7.5. Протягом двох місяців з дня прийняття даного рішення, провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради з складенням передавального акту.
7.6. Забезпечити передачу до відповідної архівної установи документів, які підлягають довгостроковому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку.
7.7. Забезпечити передачу комунальному некомерційному підприємству «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради документів, пов’язаних з діяльністю комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради.
7.8. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами завершити процедуру реорганізації комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради шляхом перетворення на комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради поданням передавального акту та Статуту комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради на затвердження сесією Дрогобицької міської ради у строки відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.9. Здійснити передачу майна ліквідованого паліативного відділення відокремленого структурного підрозділу Дрогобицька районна лікарня № 2 с.Рихтичі комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради комунальному некомерційному підприємству «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради (юридична адреса: вул. Шептицького, 9 та вул. І.Франка,16 м. Дрогобич Львівської області, код ЄДРПОУ 13815703) згідно затвердженого передавального акту.
7.10. Здійснити перетворення цілодобового стаціонару комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради в денний стаціонар комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна поліклініка» Дрогобицької міської ради.
8. Уповноважити голову комісії з реорганізації юридичної особи – комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради припинити діяльність, шляхом ліквідації, наступних юридичних осіб відокремлених структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької міської ради:
– Відокремлений структурний підрозділ «Підбузька районна лікарня комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295089 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт. Підбуж, вул. І. Франка, буд. 32;
– Відокремлений структурний підрозділ «Раневицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295094 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Раневичі, вул. Сагайдачного, буд. 9;
– Відокремлений структурний підрозділ «Уличненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295103 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Уличне, вул. Центральна, буд. 97;
– Відокремлений структурний підрозділ «Ясенице-Сільнянська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295115 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Ясениця-Сільна, вул. Миру, буд. 29;
– Відокремлений структурний підрозділ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Брониця комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294944 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Брониця, вул. Шевченка, буд. 22;
– Відокремлений структурний підрозділ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Верхній Дорожів комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294955 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Верхній Дорожів, вул. І. Франка, буд. 117;
– Відокремлений структурний підрозділ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Нижні Гаї комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294965 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Нижні Гаї, вул. Вербова, буд. 17;
– Відокремлений структурний підрозділ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Попелі комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294970 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Попелі, вул. Сонячна, буд. 4;
– Відокремлений структурний підрозділ «Винниківська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294986 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Винники, вул. Кармелюка, буд. 52, корп. А;
– Відокремлений структурний підрозділ «Вороблевицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43294991 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Вороблевичі, вул. І. Франка, буд. 7;
– Відокремлений структурний підрозділ «Доброгостівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295005 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Доброгостів, вул. Шкільна, буд. 3;
– Відокремлений структурний підрозділ «Дрогобицька районна лікарня № 2 с. Рихтичі комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради Код ЄДРПОУ: 43295026 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Рихтичі, вул. Дрогобицька, буд. 11;
– Відокремлений структурний підрозділ «Дрогобицька районна лікарня №3 с. Грушів комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради Код ЄДРПОУ: 43295031 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Грушів, вул. Миру, буд. 49А;
– Відокремлений структурний підрозділ «Дрогобицька районна лікарня №4 с. Новий Кропивник комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради Код ЄДРПОУ: 43295047 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Новий Кропивник, вул. О. Довбуша, буд. 4;
– Відокремлений структурний підрозділ «Лішнянська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295052 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Лішня, вул. І. Франка, буд. 32;
– Відокремлений структурний підрозділ «Нагуєвицька сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради» Код ЄДРПОУ: 43295068 Адреса: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Нагуєвичі, вул. І. Франка, буд. 258.
9. Управлінню цифровізації, інформаційної політики та комунікацій (З.Квасній) оприлюднити дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення (І.Герман).

Міський голова Тарас КУЧМА

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту