№ 88 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про реалізацію концепції національної школи в містах Дрогобичі і Стебнику”

07.09.1990 583

№ 88 Рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про реалізацію концепції національної школи в містах Дрогобичі і Стебнику”

РІШЕННЯ
Дрогобицької міської Ради народних депутатів
Львівської області
/друга сесія першого демократичного скликання/

від 7 вересня 1990 року № 88
м. Дрогобич

Про реалізацію концепції
національної школи в містах
Дрогобичі і Стебнику

Визнаючи найвищою метою наших змагань утвердження державної суверенності України, яке передусім реалізується через розвиток національної освіти як основи культурного, технічного і техноло­гічного поступу; розуміючи, що загальносоюзна школа і централі­зована командно-адміністративна система управління освітою входять у суперечність з ідеями демократизації суспільства, національного відродження і виховання суверенної, вільної людини; вважаючи не­допустимим і шкідливим політизуючий та ідеологізуючий вплив будь-якої єдиної партійної теорії на формування духовності та світо­гляду учня як особистості й утверджуючи зверхність моралі над ідеологією з метою повернення в галузі освіти до народних, націо­нальних традицій, зокрема традицій Рідної школи, друга сесія Дрогобицької міської Ради народних депутатів першого демократичного скликання вирішила:
1. Визнати доцільність переходу всіх навчальних закладів міст Дрогобича і Стебника до концепції національної школи, яка опрацьо­вана на Львівщині і затверджена Міністерством народної освіти України, та доцільність диференційованого підходу до реалізації програмних цілей концепції на основі відродження моральних принци­пів навчання Рідної школи.
2. Деполітизувати й деідеологізувати навчальний процес у школах:
2.1. Відмовитися від дотеперішньої методологічної основи /”марксизму-ленінізму”/ в усіх навчальних предметах і, переглянувши зміст навчання, перейти до реалістичних пізнавальних, розвиваю­чих і гуманістичних методологій шкіл європейського типу.
В демократичному суспільстві школа має бути насамперед навчальним закладом.
2.2. Вивести всі суспільно-політичні організації за межі школи до 1 жовтня 1990 р.
2.3. Рекомендувати керівним працівникам освіти припинити членство в політичних партіях.
2.4. Переглянути шкільні бібліотечні Фонди і вилучити з них літературу, яка тоталітаризує і пропагує окремі політико-ідеологічні теорії. Відмовитися від послуг централізованого біблолектора і перейти до комплектації шкільних бібліотек через прямі замовлення літератури у видавництвах України, в тому числі й для особистих бібліотек учителів.
3. Провести атестаційно-конкурсний відбір керівних працівників шкіл і дошкільних установ протягом поточного навчального року і за­вершити конкурс для всіх рекомендованих на затвердження черговою сесією Ради народних депутатів керівників іспитом з української мови й літератури та історії України, як стрижневих предметів націо­нальної школи. Положення про конкурс на заміщення вакантних посад керівників шкіл і дошкільних установ розробляється з участю постійних депутатських комісій міської Ради народних депутатів і відділу народ­ної освіти /зав. В. Умнов/.
Остаточною рекомендацією для кандидата на керівну посаду є рішен­ня президії Ради, яке затверджується черговою сесією міської Ради народних депутатів.
4. Оскільки програми і плани реалізації концепції під час творчого впровадження можуть змінюватися, то перші кроки цього процесу повинні бути проаналізовані й узагальнені міськвно і постійною комісією з національного відродження, освіти, релігії, культури і винесені на обговорення на загальноміську конференцію працівників освіти в жовтні поточного року.
5. Змінити структуру управління народною освітою в напрямі демократизації і визначеності щодо творчих зв’язків із школами, що працюють за окремими навчальними планами, програмами /ліцей, гімна­зія, спеціалізовані класи і т.п./ і щодо роботи з обдарованими учнями, які можуть навчатися за індивідуальним планом. Роздержавлен­ня школи вимагає зміни статусу шкільної ради як вищого органу управління школою.
6. Використати науково-методичний потенціал Дрогобицького пед­інституту і громадсько-просвітницьких структур /асоціацій вчителів- предметників/ для вдосконалення та реалізації концепції національної школи на основі психологізації навчального процесу.
7. Внести зміни у принципи атестації учителів і вихователів на основі конкурсного відбору через предметні об’єднання, постійну депутатську комісію з національного відродження, релігії, освіти і культури під керівництвом структур міського відділу народної освіти виконкому.
8. Зобов’язати депутатські комісії /з дотримання законності, соціологічних досліджень і національного відродження/ та міськвно опрацювати законодавчі й правові положення соціального захисту учителів, вихователів та учнів. Взяти до уваги проблеми працевлашту­вання вчителів у зв’язку із змінами фонду годин за новими навчальними планами.
9. Створити міський фонд освіти і змінити структуру фінансово-господарського обслуговування навчальних закладів.
10. Доручити виконкому і міськвно до 15 жовтня 1990 року сформува­ти координаційну раду для керування процесом реалізації концепції національної школи в містах Дрогобичі і Стебнику.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської Ради з національного відродження, релігії, освіти і культури.

Голова міської Ради
народних депутатів М.І. Глубіш

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту