Аналіз регуляторного акту ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства

14.07.2023 1762

Аналіз регуляторного акту ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства

Положення про літні майданчики

Додаток (Коефіцієнт зональності відповідно до адреси розміщення об’єкту)

Додаток (Погоджувальна частина)

Аналіз регуляторного акту

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації роботи літніх майданчиків на території міст Дрогобича та Стебника розроблено проект регуляторного акта – проект рішення Дрогобицької міської ради „Про затвердження Положення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства».

На виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” пропонується аналіз регуляторного впливу розробленого проекту рішення.

Проект регуляторного акта розроблено з метою визначення порядку встановлення відкритих літніх майданчиків у місті Дрогобичі та Стебнику біля закладів ресторанного господарства, справляння плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності територіальної громади міст Дрогобича і Стебника та встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату за договором або ухилення від неї, невиконання договірних умов.

 1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Розроблення проекту рішення зумовлена необхідністю врегулювання питання щодо розміщення відкритих літніх майданчиків у м.Дрогобичі та Стебнику для здійснення підприємницької діяльності, оскільки на даний час на державному рівні відсутні чинні нормативно-правові акти, які б регулювали відносини у вказаній сфері. У проекті рішення Дрогобицької міської ради чітко визначено поняття „елемент благоустрою” та „ відкритий літній майданчик ”, прописано порядок розміщення об’єкта на елементах благоустрою та порядок розрахунку за право користування елементом благоустрою.

Відсутність Положення про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства призводить до невпорядкованого їх розташування і порушення майнових прав Дрогобицької міської територіальної громади в частині використання елементів благоустрою, які є її власністю.

 1. Визначення мети регулювання

Основною метою прийняття проекту рішення є створення на місцевому рівні, в межах визначених діючим законодавством повноважень, сучасного правового простору під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності, який буде відповідати потребам суб’єктів господарювання та громади міста. Такі питання, як порядок розміщення відкритих літніх майданчиків з використанням елементів благоустрою у період з 01 квітня по 31 жовтня, порядок розрахунків за користування територією, на якій вони розміщені, не мають регулювання на рівні державних нормативно-правових актів. Прийняття рішення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства» – це впорядкування на місцевому рівні в межах чинного законодавства і повноважень міської ради процедури розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності та встановлення порядку визначення розміру плати за користування елементами благоустрою.

Введення в дію вказаного нормативного акту дозволить: організувати прозору і чітку взаємодію між суб’єктами господарювання, громадянами та Дрогобицькою міською радою; запровадити єдиний порядок передачі в користування на умовах оренди елементів благоустрою під розміщення відкритих літніх майданчиків; створити систему контролю за процесом розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою; отримувати додаткові надходження до бюджету Дрогобицької міської ради та використовувати їх для утримання і ремонту елементів благоустрою.

 1. Альтернативні засоби досягнення мети

Альтернативними засобами досягнення мети є:

а)  залишення існуючої ситуації без змін;

б)   неприйняття запропонованого проекту рішення;

в)   очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівні;

г)   регулювання відносин у сфері розміщення об’єктів на елементах благоустрою згідно з пропонованим проектом Положення.

Запропоновані альтернативні засоби а) та б) не можна використовувати, оскільки вони не дають можливості для досягнення поставлених цілей. Подальша неврегульованість питання щодо порядку розміщення на території міста Дрогобича та Стебника відкритих літніх майданчиків та утримання об’єктів благоустрою, на яких розміщуються відкриті літні майданчики, може призвести до наступного:

суб’єкти господарювання самовільно будуть розміщувати відкриті літні майданчики без відповідних погоджень місця розташування та зовнішнього вигляду, що може спричинити зростання кількості скарг на роботу даних об’єктів;

погіршення стану об’єктів благоустрою, на яких розміщено відкриті літні майданчики, та збільшення видатків з міського бюджету на відновлення об’єктів благоустрою.

Альтернативний спосіб в) є неприйнятним через малу ймовірність прийняття відповідного нормативного акта на загальнодержавному рівні.

На даний час максимально прийнятним засобом для досягнення мети є спосіб г). Прийняття запропоновано проекту регуляторного акта дає всім суб’єктам рівні можливості та встановлює прозорі умови щодо розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою.

 1. Очікувані результати від прийняття запропонованого проекту

рішення, аналіз вигод та витрат

Прийняття запропонованого регуляторного акта – проекту рішення Дрогобицької міської ради «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства»

і його впровадження забезпечить певні вигоди всім суб’єктам, сприятиме додатковим надходженням коштів до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади та встановленню прозорого і чітко врегульованого порядку відносин у сфері розміщення об’єктів на елементах благоустрою.

Таблиця вигод та витрат

Назва

суб’єкта

Вигоди Витрати
Дрогобицька міська рада досягнення мети, викладеної у пункті 1.2. Положення;

впровадження раціонального розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на елементах благоустрою з врахуванням пішохідних потоків, виду елементів благоустрою тощо;

впорядкування розміщення літніх майданчиків на елементах благоустрою

відсутні
Дрогобицька міська рада Додаткове надходження коштів відсутні
Суб’єкти, які

розміщують

об’єкти

прозора і зрозуміла процедура розміщення об’єктів на елементах благоустрою;

розширення можливостей розміщення відкритих літніх

оплата за користування

елементом

благоустрою;

витрати на

електропостачання

 

майданчиків;

можливість збільшення доходів; рівні можливості провадження відповідної діяльності; врегулювання питання розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою

Г ромада міста захист майнових прав територіальної громади міста, що надає в користування елементи благоустрою;

доступність мешканців і гостей міста до об’єктів; покращання комфорту міського середовища і збереження елементів благоустрою через вимоги та певні обов’язки їх використання

відсутні
 1. Аргументація переваг обраного способу

Затвердження Дрогобицькою міською радою Положення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства» окреслить правові рамки юридичних, нормативних і технічних питань розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою до врегулювання цієї проблеми на законодавчому рівні.

 1. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

Запропонованим регуляторним актом – проектом рішення Дрогобицької міської ради «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства» передбачається:

визначення повноважень виконавчих органів Дрогобицької міської ради у сфері розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою;

встановлення порядку розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою;

встановлення порядку розрахунків за користування елементами благоустрою;

процедура здійснення контролю за дотриманням порядку розміщення об’єкта на елементах благоустрою.

Механізм вирішення проблеми передбачає виготовлення плану-схеми розташування місць на елементах благоустрою для розміщення об’єкта, прозору і рівноправну процедуру розміщення об’єкта для всіх суб’єктів, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 1. Обґрунтування досягнення встановленої мети

Прийняття цього регуляторного акту упорядкує механізм розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою, що належать до комунальної власності Дрогобицької міської територіальної громади.

8.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Жодні зовнішні чинники не впливають на порядок розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою, що належать до комунальної власності Дрогобицької міської територіальної громади .

9.Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Положення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства», затверджене рішенням Дрогобицької міської ради, є обов’язковим до виконання на території містаДрогобича та Стебника всіма суб’єктами господарювання.

Термін дії Положення не обмежений.

Положення діятиме до моменту врегулювання цього питання на державному рівні.

У випадку внесення змін до чинного законодавства, на підставі якого підготовлено цей регуляторний акт, він буде переглянутий із внесенням до нього відповідних змін.

 1. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності проекту регуляторного акта є:

 • кількість суб’єктів, які уклали договір тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства, що належать до комунальної власності Дрогобицької міської територіальної громади ;

сума коштів, яка надійшла до Дрогобицької міської ради як плата за користування на умовах оренди елементами благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків;

кількість відкритих літніх майданчиків, встановлених на елементах благоустрою.

 1. Заходи, спрямовані на відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом проведення помісячного моніторингу показників, обумовлених у розділі 10 даного аналізу.

На момент розроблення проекту рішення суб’єкти господарювання не укладали договорів тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства що належать до комунальної власності Дрогобицькох міської територіальної громади.

Не пізніше двох років після набрання чинності рішення, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після одного року з дня запровадження Положення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства».

З текстом регуляторного акта можна ознайомитись щоденно, крім вихідних, з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00( перерва на обід з 12.00 до 12.45), у п»ятницюз 8.00 до 15.45 ( перерва на обід з 12.00 до 12.45) у розробника регуляторного акта – управлінні інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (каб.214 тел. 2-25-45) та на офіційній сторінці Дрогобицької міської ради в мережі Інтернет.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення Дрогобицької міської ради Про затвердження Положення «Про тимчасовий порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності міст Дрогобича та Стебника під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства» та аналізу регуляторного впливу будуть прийматися протягом місяця з дня опублікування у народному часописі «Галицька зоря» розробником регуляторного акту – управлінням інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (каб.214 тел. 2-25-45 електронна адреса: [email protected]).

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту